Fiskarhedenvillan
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Mer än bara ett intranät för Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillan behövde en ny effektiv dokumenthanteringslösning och kontaktade Sogeti. Resultatet blev mer än bara ett intranät. "Vi använder SharePoint som en plattform för att bygga de applikationer vi använder i vårt dagliga arbete. Och det fungerar mycket bra", säger Henrik Nylander, IT chef.

Bakgrund

Fiskarhedenvillans verksamhet är mycket dokumentintensiv och handhar allt från offerter, avtal och kontrakt till ritningar, leverantörsblad, manualer och liknande. Antalet kunder uppgår till cirka 550 om året och varje kund genererar 100-tals dokument. Fiskarhedenvillan har expanderat kraftigt de senaste åren vilket har lett till ett ökat behov av en väl fungerande och effektiv dokumenthanteringslösning.

Lösning

Grunden till den nya lösningen är Microsofts nyligen lanserade portalplattform SharePoint Server 2010. Fiskarhedenvillan har valt att basera hela sitt intranät, men också verksamhetssystem, på denna plattform och använder den för kommunikation, samarbete och dokumenthantering. Även möjligheten till personliga anpassningar och rollbeskrivningar/kompetenser används via MySite och MyContent inom SharePoint 2010.

Resultat

Fiskarhedenvillans intranät är anpassat för att utseendemässigt följa de grafiska profiler som företaget har. Det har ett antal undersiter/flikar för respektive avdelning och huvudområde. Intranätet är företagets huvudsystem för dokumenthantering, men ett antal kringliggande system hämtar, respektive lämnar, information och dokument. Systemet vidareutvecklas kontinuerligt och man ser allt fler möjligheter till att effektivisera och förenkla sitt arbete via lösningen.

– Vår portal är inte bara ett intranät. Vi använder SharePoint som en plattform för att bygga de applikationer vi använder i vårt dagliga arbetet. Alla övriga system hämtar och lämnar information med portalen som nav. Och det fungerar mycket bra, säger Henrik Nylander, IT chef på Fiskarhedenvillan.

Teknik:

  • SharePoint 2010.

KONTAKT
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Fiskarhedenvillan

Fiskarhedenvillans affärsidé är att utveckla och sälja marknadens mest prisvärda, individanpassade och energismarta hus. De levererar cirka 450 villor årligen.