GCE Group
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Så skapade vi GCE Groups nya sociala intranät

De många fördelarna gjorde valet enkelt för GCE Group. Molnbaserade SharePoint Online 2013 passade perfekt för det globala bolaget, inte minst med tanke på de sociala funktionerna. Resultatet blev ett intranät som lanserades snabbare än beräknat och under budget.

Bakgrund

GCE är ett globalt bolag och med detta följer ett mycket stort antal dokument, ritningar och människor som ska samarbeta kring och med dessa. Antalet anställda är cirka 900. GCE behövde finna en flexibel lösning för närmare samarbete och effektivare dokumenthantering över landsgränser och valde SharePoint 2013.

Lösning 

Inledningsvis gjordes en jämförelse mellan en traditionellt hostad SharePoint 2013 eller en molnbaserad lösning. Valet föll till slut på den molnbaserade SharePoint Online 2013. Kostnaden, minimal drift och underhåll, flexibiliteten och att säkerställa att alla kontor har samma uppkopplingshastighet var några av kriterierna som övervägde för SharePoint Online. Med tanke även på det geografiskt utspridda bolaget så var de nya samarbetsmöjligheterna och sociala funktionerna också mycket tilltalande. 

Kravet var att det mesta skulle göras med SharePoints out-of-the-box-funktionalitet, det vill säga med ingen, eller minimalt med kodning och utveckling. Detta ligger helt i linje med Sogeti Intranet Foundation (SIF).

Resultat

Resultatet blev ett intranät som lanserades snabbare än beräknat och under budget. De grafiska riktlinjerna följdes, men med ett minimum av designinslag, allt för att hålla kostnader nere och förenkla framtida uppdateringar. I version 2013 av SharePoint används appar för att utforma hantera lösningen. Appar finns i 1000-tals och där man fann det lämpligt så användes också dessa. Ett konkret exempel är nyhetslistning på startsidan, där har vi implementerat en enkel gratis-app som reducerat utvecklingstid och kostnader väsentligt.

  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om GCE Group

GCE-gruppen är Europas ledande gasutrustningsföretag. Kunderna finns bland annat inom sjukvård, industri och laboratorier. Läs mer om GCE Group!