Lantmännen
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Intranätet som skapar grogrund för framtiden

När Lantmännen lät modernisera sitt intranät blev resultatet inte bara snabbare och smartare, utan också mer visuellt tilltalande. Den största förändringen är dock den under "huven", menar Stefan Hägglund på Lantmännen, den man inte ser.

Bakgrund

Lantmännens tidigare intranätplattform Aciro var byggt från grunden som en egenutvecklad lösning och hade många begränsningar, var dyr att underhålla och användarna hade svårt att hitta den information som de letade efter. Färre och färre personer förstod dessutom hur lösningen var konstruerad och strukturen på intranätet var väldigt svår att överskåda både för redaktörer och användare. Lantmännen behövde därför en ny plattform. Valet föll på SharePoint eftersom Lantmännen hade lagt en Microsoft-strategi, det vill säga använder många av Microsofts produkter i organisationen så som Exchange, Office Communicator, Office 2007 etcetera.

Huvudmålet med det nya intranätet var att göra informationen lättillgänglig och minimera användarnas tid för att söka efter aktuell och korrekt information. Intranätet skulle också vara ett arbetsverktyg dit man går för att lösa en uppgift. Lantmännens önskan med det nya intranätet var även att stärka känslan av att Lantmännen trots sin storlek är en organisation.

Lösning

I samarbete med Sogeti har Lantmännen strävat efter att skapa ett gemensamt intranät för hela organisationen. En gemensam informationsstruktur har arbetats fram och för att informationen ska kännas personlig har SharePoints inbyggda funktion för målgruppstyrning använts. Beroende på i vilken division, affärsenhet och kontor en person arbetar anpassas information i menyer, länk-, meddelande- och nyhetslistor.

Profilinformation om användarna hämtas från Lantmännens Active Directory, vissa egenskaper kan användaren påverka själv såsom bild, beskrivning och intresseområden etcetera. Självklart loggas användaren in på intranätet automatiskt.

Tillsammans med Microsofts Office Communicator kan användaren direkt hitta en kollega, se om denna är tillgänglig och ta kontakt på ett antal olika sätt. Lantmännen har därigenom tagit ett första steg mot ett mer socialt intranät. Dessutom hanterar plattformen information på 14 olika språk.

Resultat

Med SharePoint har Lantmännen valt en robust plattform att bygga vidare på. Resultatet är ett visuellt tilltalande intranät med en mycket vass sökmotor. Via metadata-taggning och målgruppstyrning ser redaktörerna till att styra innehållet till rätt mottagare allt för att användaren lättare ska hitta rätt information.

– Den kanske största förändringen med vårt nya intranät är den man inte ser, den under ”huven”. Från att ha använt en egenutvecklad lösning till att idag använda Microsoft SharePoint, en branschstandardlösning för intranät. Det borgar för en solid grund att leverera stor nytta till Lantmännen under många år framöver och samverkar naturligt med befintliga och framtida lösningar på Lantmännen som redan använder eller kommer att använda Microsoft SharePoint som bottenplatta, säger Stefan Hägglund, Manager Solution Centre ECM på Lantmännen.

Teknik:

 • Microsoft SharePoint Enterprise Server
 • Microsoft Enterprise Search
 • Publishing pages
 • Document management
 • Managed Metadata tagging
 • Audience targeting
 • 14 languages
 • User Profiles

todo todo
KONTKATPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel.
Läs mer om Lantmännen!