refmalarenergi
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Så styrde Mälarenergi upp sin verksamhet

Med SharePoint Online har Mälarenergi fått ökad kontroll över sina ledningsprocesser.

Bakgrund

Mälarenergi saknade ett användarvänligt och effektivt IT-stöd för att visualisera och dokumentera sitt sätt att arbeta. Att införa ett nytt IT-system hade till målsättning att stödja ledningssystemen (kvalitet, miljö och arbetsmiljö), processarbetet, ständiga förbättringar samt styrning och uppföljning.

Lösning

Sogeti skapade en lösning i SharePoint Online med Visio Online för visualisering av processbilder. Förstasidan i systemet skapades som en Single Page Application för god överblick till alla delar av ledningssystemet.

Resultat

Det nya ledningssystemet resulterade i ett användarvänligt system med stort fokus på användaren. Beroende på var användaren är i systemet så visas alltid relevant information för den platsen/processen. Det finns även möjlighet att “favoritmarkera” platser eller dokument i ledningssystemet för enkel tillgång.

todo todo
KONTAKT
  • Viktor Bärgård
    Viktor Bärgård
    Verksamhetsansvarig, Sogeti Västerås
    070-412 16 48

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

FAKTARUTA

Mälarenergi är ett infraserviceföretag med ca 700 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Mälarenergi levererar el, värme, vatten, kyla, energitjänster och snabba kommunikationslösningar.

malarenergi.jpg