Nexans
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Så fick Nexans en bättre dokumenthantering

När kabelföretaget Nexans ville förbättra sitt verksamhetsledningssystem vände de sig till Sogeti. Det nära samarbetet resulterade i ett skräddarsytt dokumenthanteringssystem.

Bakgrund

Nexans anammade SharePoint 2001 och utvecklade år 2002 själva, med visst stöd, sitt verksamhetsledningssystem med tillhörande dokumenthantering. Systemet utvecklades för att tillgodose de olika målgrupperna på kontoret och i den faktiska produktionen. Systemet har varit frekvent använt då det underlättar det dagliga arbetet för medarbetare i organisationens alla nivåer. Men på grund av bristande funktionalitet och fel som växte in i lösningen med patchar och uppdatering av såväl SharePoint som Office identifierades stora utvecklingspotentialer vilket MOSS out-of-the-box skulle tillgodose i större och bättre utsträckning.

Lösning

Lösningen utvecklades i nära samarbete med kunden där Sogeti stod för arkitektur och goda exempel och där kunden drev insamlings- och analysarbetet och med Sogetis hjälp stämde av att rätt saker genomfördes i rätt ordning istället för att Sogeti tog över hela planerings- och genomförandefasen. Lösningen består av verksamhetsanpassade site definitioner, listor, content types, features med mera.

Resultat

Ett skräddarsytt dokumenthanteringssystem, där dokumentens namn och rättigheter automatiskt sätts utifrån användarens kategorisering av dokumentet. Ledningssystemet har bland annat funktioner för en hierarkisk processkarta, visning av nyckeltal och rollbaserade startsidor.

 

Teknik:
Plattformen har utvecklats och utformats i Visual Studio 2008 och SharePoint Designer 2007. Alla features och anpassningar är paketerade som installationspaket för SharePoint för att få bra kontroll. Utvecklingsspråket som har använts är C#. 

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Nexans

Den globala koncernen Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar. Läs mer om Nexans!