Nimbus Boat AB
REFERENSER
O365/SHAREPOINT

Nimbus Boat: Om konsten att ro i land ett system

Nimbus Boats ville modernisera sitt systemstöd för kvalitetshanteringen och kontaktade Sogeti. Resultatet blev ett system som är tillgängligt för alla anställda och vars information är unikt för varje båt, något som har gjort kunderna nöjda både internt och externt.

Bakgrund

Nimbus Boats hade ett bristande systemstöd för kvalitetshanteringen. Arbetet skedde i olika system som inte hade någon koppling mellan sig samt att ny funktionalitet behövdes.

Lösning

Ett administrativt system, iQtool, togs fram i SharePoint 2010 för hantering av produktrelaterade ärenden och reklamationer.

Systemet iQtool består av fem moduler:

 • Q-Log – Hantering av kundreklamationer för individuella båtar.
 • Ändring – Ändringshantering av produktrelaterade ärenden.
 • Kapacitet – Resursplanering av Utreda och Ändra aktiviteter.
 • Q-Lev – Leverantörsutveckling och reklamation levererat gods.
 • Statistik – Statistikfunktion för Q-Log, Ändring och Q-Lev.

Modulerna är integrerade med varandra vilket medför att man kan skapa en Ändring i funktionen Q-Log eller Q-Lev som i sin tur föder funktionen Kapacitet med aktiviter och status och funktionen Statistik presenterar modulernas datamängd för översikt och analys.

Resultat

Nimbus har nu ett verktyg som hanterar information som är unik per båt och all registrerad data är sökbar och statistik är enkelt att ta fram. Handläggare kan därmed enkelt registrera och följa alla ärenden som finns i systemet.

Alla anställda har tillgång till systemet och kan själva läsa och ta fram statistik vilket ger kortare ledtider samt ökad kundnöjdhet såväl internt som externt.

Teknik:

 • SharePoint 2010
 • SQL Server 2008 R2

KONTAKTPESON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Nimbus Boats

It started in the early seventies when Volvo Penta needed a new kind of boat to suit their newly developed engine. A new kind of boat for the social lifestyle was born. Read more about Nimbus Boats!