Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Referens: Skellefteå Kraft

Bakgrund: Skellefteå Kraft hade en tio år gammal webbplats och hade behov av en ny med förbättrade navigeringsmöjligheter som stärkte bolagets varumärke.

Lösning: Vid utveckling av Skellefteå Krafts publika webb, 2007-2008 var målsättning med projektet att utveckla en säljande, varumärkesbyggande webbplats som så långt som möjligt skulle ge självadministrerande kunder. Från organisatorisk synvinkel var det viktigt att skapa en flexibel och lättadministrerad webbplats.

Resultat: Med den nya webbplatsen har Skellefteå Kraft fått helt nya möjligheter att sälja sina produkter via webben. I första versionen nyttjas integration mot de interna systemen främst för att sälja el, men Skellefteå Krafts plan är att gå vidare och skapa en e-handelsplats som omfattar alla produkter.

Målet har varit att skapa en lättnavigerad webbplats där fokus ligger på produktutbudet. Den nya webbplatsen visar också upp en modern och träffsäker sökfunktion. Ajax-teknikens möjligheter har tagits tillvara i fliksystem, som bland annat underlättar navigering inom en sida och gör att information om en viss produkt eller tjänst portioneras ut i mer översiktiga delar.

Användartester gjordes redan på skisstadiet. Före publiceringen gjordes även gedigna tillgänglighetstester i samarbete med ETU (ETU är ett oberoende tillgänglighetstest företag som kan verifiera att webbplatser är byggda enligt 24-timmarsmyndighetens rekommendationer).

Projektledaren på Skellefteå Kraft, Helena Degerman berättar:

– Vi är jättenöjda med vår nya webb. Det är lätt att ändra informationen på flera ställen samtidigt och enkelt för våra redaktörer att uppdatera sina områden. Det fungerar dessutom bra att koppla ihop webben med våra interna system och på så sätt kunna sälja nästan alla våra produkter på ett enkelt sätt. Det finns alla möjligheter!

Teknik:

  • Webbapplikationen är baserad på Content Studio 5.1 .NET

  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13