ABB
REFERENSER
DIGITAL ASSURANCE & TESTING

Från förundersökning till leverans på ABB

Integrera ett konkurrerande processtyrsystem med ABB:s egna 800xA system - går det? Javisst! Först genomför vi en förundersökning för att säkerställa att det verkligen fungerar, sedan kör vi!

Bakgrund

Sogeti gjorde inledningsvis en förundersökning där möjligheterna att integrera ett konkurrerande processtyrsystem med ABB:s egna 800xA system klargjordes. Därefter åtog sig Sogeti att i ett åtagande skapa en sådan integrationslösning och leverera den som en färdig produkt.

Lösning

Som en del i leveransen av den kontrakterade integrationsprodukten ingick att kvalitetssäkra produkten enligt ABB:s högt ställda kvalitetskrav. Basen för kvalitetssäkringen var dels en teststrategi, dels framtagning av testdokument för komponent-, produkt- och systemtest samt genomförande av test på alla dessa tre nivåer. ABB säljer sina produkter till processindustrier över hela världen och förutsätter att inte bara funktionalitet utan också prestanda (realtid), kapacitet och ergonomi testas och bekräftas.

Resultat

Den resulterande produkten levererades enligt avtalat. Acceptanstesten som genomfördes i en kundanläggning gick väldigt bra. ABB gjorde också en ytterligare kvalitetssäkring med en så kallad Industrial IT-certifiering i vilken både kvalitet, dokumentation och arbetsmetoder verifieras.

Teknik:

 • 800xA
 • 800xA utvecklingsmiljö – Aspect Studio
 • Microsoft Visual Studio C++ och COM
 • OPC DA

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Olof Johansson
  Olof Johansson
  Nationell driver QA & Testing
  076-104 58 13

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om ABB

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Med säte i Zürich sysselsätter företaget 140 000 personer och verkar i cirka 100 länder. Läs mer!