Sectra Imtec
REFERENSER
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Sectra Imtec: Ett uppdrag som inte fick gå fel

Kvalitetssäkring och regulatoriska krav står i fokus under utvecklingen av medicinska produkter som Sectra PACS, ett sofistikerat digitalröntegenbildhanteringssystem. Ingenting får bli fel. När företaget Sectra Imtec behövde ytterligare testkompetens tog de hjälp av Sogeti.

Bakgrund

Sectra Imtec behövde ytterligare testkompetens och insåg redan i förväg att det skulle bli svårt att hålla leverans enligt uppsatt tidsplan. De valde då att ta hjälp från Sogeti.

Projektets mål var att utveckla en ny version av Sectra PACS (Picture Archiving and Communication System), ett sofistikerat digital röntgenbildhanteringssystem. Som en naturlig del i arbetet är det mycket fokus på kvalitetssäkring då det inte får bli fel inom vissa delar av den här typen av system. Dessutom finns det regulatoriska krav på den här kategorin medicinska produkter.

Lösning

Sogeti kom in tidigt i projektet med en testkonsult, några månader innan någon mjukvara levererats till test, och konsulten hade därför möjlighet att vara delaktig i både funktionstestfasen och systemtestfasen som är de två testfaser som Sectra Imtecs QA-avdelning arbetar med. Konsulten kunde omgående påbörja arbetet med testdesign vilket är ett av de större områden som konsulten har bidragit till hos Sectra Imtec.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna har varit:

 • Testdesign
 • Testexekvering
 • Defektrapportering

Resultat

Sogeti uppfyllde Sectra Imtecs förväntningar och de passade även på att ta in ytterligare en konsult från Sogeti, denna gång till utvecklingssidan, under projektets gång. Sogeti har även fått beröm för att ha kommit med bra feedback utifrån och bidragit med flera intressanta idéer.

Teknik:

 • Diverse testdesigntekniker
 • Utforskande test/Exploratory testing
 • Agila influenser
 • Miljö/Platform – Windows server och HPUX på serversidan. Windows XP och
 • Vista på klientsidan (x86 och x64)

Kontaktperson
 • Olof Johansson
  Olof Johansson
  Nationell driver QA & Testing
  076-104 58 13

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.