Åklagarmyndigheten
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Åklagarmyndighetens dom av nya sajten: Godkänd!

Snabbare svar, enklare uppdatering och tydligare verksamhetsbild. Åklagarmyndighetens nya webbplats har inte bara förbättrat kommunikationen med målgrupperna, utan även blivit en informationskanal för besökare i jakt på kunskap.

Bakgrund

Åklagarmyndighetens publika webbplats var tidigare skapad i MS Front Page och upplevdes föråldrad gällande såväl design som funktionalitet. Dessutom var webbplatsen inte anpassad för Åklagarmyndighetens målgrupper. Sogeti samarbetade med Åklagarmyndighetens i hela deras förändringsprojekt från förstudie och kravhantering till formgivning, utbildning av redaktörer och administratörer samt utveckling och implementation av den tekniska lösningen.

Lösning

I ett första steg hjälpte Sogeti Åklagarmyndigheten att lägga fast principerna för framtagandet av en ny extern webbplats genom att göra en omfattande förstudie. Förstudien gav myndigheten insikt i målgruppernas behov avseende funktionalitet, struktur och innehåll och var ett bra underlag för ett fortsatt arbete med utvecklingen av den nya webbplatsen som skulle implementeras i publiceringsverktyget EPiServer.

Efter förstudien följde en krav- och designfas där Sogeti i nära samarbete med Åklagarmyndighetens projektledare och projektgrupp detaljerade de krav som framkommit i förstudien, parallellt med att en grafisk design togs fram. När kraven på lösningens utformning var fastställda utvecklades lösningen i EPiServer.

– Några av de viktigaste framgångsfaktorerna i projektet var den grundliga förstudien följt av väl genomarbetade krav, säger Sogetis projektledare Annika Jansson. Hon får medhåll av Camilla Lundberg, teknisk projektledare:

– När utvecklingen av den tekniska lösningen startade var det oerhört tydligt för oss vad som skulle göras och utvecklingstiden blev förhållandevis kort. I och med det noggranna kravarbetet lärde vi dessutom känna kunden väl, och den goda kundrelationen var definitivt en bidragande faktor till den lyckade leveransen.

Resultat

Med den nya designen har Åklagarmyndigheten förstärkt och förtydligat sin identitet på webben. Genom en konsekvent och tydlig webbplats får besökaren en enhetlig bild av Åklagarmyndigheten och dess verksamhet. Webbplatsen har naturligtvis en marknadsförande funktion och är en informationskanal för hela åklagarväsendet. Den ger kunskap och konsumentupplysning åt olika målgrupper.

Valet av EPiServer som plattform har dessutom förbättrat tillgängligheten och uppdateringen av webbplatsen förenklats väsentligt.

– På vår nya webbplats kan användarna hitta svaren på många av de vanliga frågor som vanligtvis ställs till åklagarkamrarna. Användarna kan också söka jobb inom Åklagarmyndigheten direkt via webbplatsen, ta del av viktiga dokument och hitta rätt åklagarkammare. Det är enkelt att hitta till informationen från startsidan och det finns flera "ingångar" för samma information, berättar Helena Ekstrand, biträdande informationschef på Åklagarmyndigheten.

– Det här innebär att Åklagarmyndighetens personal kan avlastas i sitt arbete då informationen finns tillgänglig 24 timmar om dygnet. Webbplatsen blir en central kommunikationskanal med den viktigaste målgruppen för vårt arbete det vill säga medborgarna, fortsätter Helena.

Webbplatsen lanserades i november 2006. Besök den på www.aklagare.se

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten ska bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet genom att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar på ett effektivt och rättssäkert sätt.