graphs
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Så hjälpte vi Allers att få koll på sina 68 miljoner

När Allers upplagestatistik orsakade kaos för alla inblandande varje gång den togs fram vände de sig till Sogeti i Helsingborg. Här hittades lösningen i SharePoint och nu konsumeras all upplagestatistik från en och samma centralkälla.

Allers genererar varje vecka upplagestatistik för alla sina 32 tidningar. Informationen tas fram i QlikView, exporteras till Excel-dokument som sedan bifogas i e-postmeddelanden som skickas ut till berörda intressenter runt om i organisationen. Detta resulterade i ett kaos av versioner samt en onödigt stor belastning av mail-server och infrastruktur. Allers vände sig till Sogeti i Helsingborg för att hitta en lösning baserad på SharePoint.

Lösning

Sogeti hjälpte Allers att installera och konfigurera Windows SharePoint Services. Via ett script i QlikView publiceras statistiken till ett dokumentbibliotek i SharePoint dit alla intressenter har access.

Resultat

Lösningen resulterade i att all upplagestatistik nu konsumeras från samma centralkälla. Antalet bilagor som skickas via e-post har minimerats och införandet av SharePoint medger en fortsatt möjlighet till ”collaboration” kring upplagestatistiken.

Teknik

Windows SharePoint Services

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Aller media

Aller media har sedan starten 1894 blivit Sveriges marknadsledande aktör inom populärpress och säljer 68 miljoner tidningar om året.