Chalmers Tekniska Högskola
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Chalmers Tekniska Högskola

Chalmers vill skapa en ingång för alla Chalmers studenter där all information och alla tjänster till studenterna på sikt ska samlas. Chalmers vill nyttja industristandard, det vill säga återanvända före att bygga nytt.

Lösning

Chalmers skärmdumpInförande av ett strukturerat arbetssätt vilket ska möjliggöra långsiktiga förvaltningsbara lösningar.

”En ny portal för studenterna, som till olika delar kan bestå av inköp av externa delsystem, fortsatt användning av befintlig programvara och mindre integrationsarbete, ska byggas. Den nya portalen ska innehålla det som dagens Studieportal erbjuder samt även innehålla den studentinformation som idag finns på Chalmers webbplats så att studenterna får en ingång till all information.”

Resultatet hittills kan sammanfattas med:

 • Ny teknisk plattform
 • Ny studentportal baserad på tjänsteorienterad arkitektur
 • Nytt strukturerat arbetssätt för utveckling inom ramen för en tjänsteorienterad arkitektur

Som källor för de tjänster som skapas återanvänds befintliga databaser och befintliga system.

Teknik

Som koncept enligt SEAMLESS-nomenklatur har använts:

 • Microsoft SOA/BPM
 • Microsoft Business Portal

De viktiga tekniska produkter som används är:

 • Microsoft BizTalk 2006 R2 (som ESB)
 • Microsoft SharePoint (MOSS)
 • Microsoft Team Foundation Server
 • Microsoft Active Directory

Åtkomstsäkerheten är baserad på Kerberos.

Metod

Som grundläggande metodbas har DYA, Dynamic Enterprise Architecture, använts. Övriga ansatser har byggts kring de olika SOA-aspekterna som finns beskrivna i boken SOA for Profit.

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Chalmers

Chalmers tekniska högskola är en teknisk högskola i Göteborg, som sedan 1937 har haft ställning som universitet.
Läs mer om Chalmers!