supermarket
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Coop:s nya intranät går från klarhet till klarhet

Då Coops 8 000 medarbetare var mycket nöjda med sitt gamla intranät är det nya intranätet en spegel av det gamla, fast med förbättrade funktioner. Dessa har inte bara förenklat den interna kommunikationen, utan också skapat större möjligheter till säljtips butikerna emellan.

Bakgrund

Coop Sverige har lämnat det nordiska samarbetet med följd att avtalet med Coop IT Danmark om utveckling och förvaltning av intranät löpte ut. Samtidigt såg man ett behov av att byta ut det gamla intranätet som var byggt i SharePoint.

Coops intranät är ett dagligt arbetsverktyg och den primära informationskanalen för cirka 8 000 medarbetare som var mycket nöjda med den gamla lösningen. Målsättningen var att byta ut befintlig lösning med en funktionalitetsmässigt likvärdig lösning baserad på EPiServer.

Lösning

En central och mycket viktig del av intranätet är larmfunktionen via vilken akuta varularm når butikerna. Dessa måste beroende på allvarlighetsgrad på larmet kvitteras som en bekräftelse på att butiken vidtagit föreskriven åtgärd. Ett exempel är när man upptäcker ett allvarligt fel på en produkt och denna omgående ska tas bort i butiken. Varje larm kan sedan följas upp och kvittenslistorna kan exporteras till Excel.

Lösningen personaliserar innehållet utifrån vilken kedja som en person tillhör, exempelvis Coop Forum, Nära eller Konsum. Användaren loggas automatiskt in i kundens Active Directory och användaren skickas automatiskt till sin startsida. Intranätet för respektive kedja blandar både globalt innehåll, som koncernnyheter, med lokalt utan att användaren skickas utanför sin startsida och utan att någon information dubbellagras. Varje användare kan välja en uppsättning av länkar till andra system. Dessa sparas i databasen kopplat till community-användaren. Från startsidan finns en standarduppsättning med länkar som varje användare sedan kan justera.

Resultat

Det nya intranätet är en spegel av det gamla, men med en betydligt förbättrad informationsstruktur, sökfunktion och för redaktörerna ett mer användarvänligt publiceringsverktyg.

"Intranätet har inte bara förenklat och förbättrat vår interna kommunikation, utan även säljande aktiviteter. Ett konkret exempel på detta är våra butiker som nu enkelt kan ge varandra säljtips direkt via intranätet,"  kommenterar Marie Enbuske, webbansvarig på Coop.

Teknik:

 • EPiServer CMS
 • EPiServer  Relate+
 • SiteSeeker
 • ImageVault
 • Vizzit
 • Ajax och JQuery

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Coop

Det finns cirka 665 Coop-butiker i Sverige. Dessa ägs av 3,4 miljoner medlemmar i 32 konsumentföreningar.