väntar på bussen
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Din tur: Nya webbarna blev ett lyckokast

Tänk vad två nya webbplatser kan göra! För de anställda på Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland påverkades hela arbetsdagen till det bättre, vilket i sin tur gynnade resenärerna. För att inte tala om länken dem emellan: Kundtjänsten.

Bakgrund 

I september 2012 fick Sogeti uppdraget att bygga två webbplatser till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland även kallad Din Tur. Uppdraget gick ut på att ta fram form, layout och struktur för dels den externa webbplatsen (dintur.se) och dels en webb för att presentera deras övergripande strategier för framtiden, det så kallade Trafikförsörjningsprogrammet (trafikforsorjningsprogrammet.se). Dintur.se skulle vara en responsiv webb, det vill säga anpassad för mobila enheter, och innefattade ett antal integrationer mot underliggande affärssystem. Sogeti använde sina egna interaktionsdesigners och designers för båda webbplatserna.

Lösning

Arbetet utfördes enligt Sogetis 4D-modell (Define, Design, Develop och Deploy) med initiala analyser av målgrupper samt vilka effekter man vill uppnå med respektive funktion. Ramskisser och designförslag bollades med kunden och utvecklingsarbetet av de båda webbplatserna påbörjades samtidigt.

Resultat

Resultatet var två webbplatser som inte bara fick bra respons avseende kvalitet och utformning utan som också effektiviserade kundens arbetssätt genom nya möjligheter för kundtjänsten att kommunicera med kunderna. Systemet gav också flera personer en bättre arbetssituation genom smartare hantering av exempelvis turlistor. Kunderna fick ett mycket bra alternativ till den app som redan fanns och webbens mobila användare steg från 20% till 40% efter lansering.

Teknik

Som plattform användes EPiServer CMS 6 R2. Integrationer mot Google Maps API samt trafikdata från Forsler & Stjerna samt Resrobot. Systemet integrerades även mot chatttjänsten Liveperson samt Google Analytics. Andra integrationer var mot system för att visa trafikstörningar samt mindre inlänkade integrationer.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Din Tur

Din Tur är namnet på det transportkoncept som Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län erbjuder länets kollektivtrafikresenärer. 

Kolla in och läs mer om DinTur.se!