två män pratar på soffan
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Diös nya webbplats enade varumärket

Visionerna var många när Diös Fastigheter hade vuxit ur sin gamla profil. Tillsammans med Sogeti skapade man en responsiv webb med supersök, avancerad blockhantering och möjlighet till riktad information. Bara för att nämna några exempel.

Bakgrund: Under sommaren 2012 inledde Sogeti arbetet med att bygga ny webbplats åt Diös Fastigheter. Diös hade vid årsskiftet köpt Norrvidden och med det nästan dubblerat sin storlek på marknaden. Köpet innebar att Diös stod med två olika webbplatser och två olika profileringar samt en hel del nya visioner som behövde förverkligas. Diös valde att bygga lösningen på EPiServer 7 plattformen som ännu inte var lanserad och Sogeti fick därför äran att vara betatestare.  

Lösning: Arbetet utfördes enligt Sogetis 4D-modell (Define, Design, Develop och Deploy) med initala analyser av målgrupper samt vilka effekter man vill uppnå med respektive funktion. Ramskisser och designförslag bollades med kunden och utvecklingsarbetet påbörjades. Kunden var mycket delaktig i arbetet och projektet bedrevs agilt med Scrum.

Resultat: Den responsiva lösningen levererades under sommaren 2013. Lösningen innefattade då en sökfunktion (supersök) med dynamisk filtrering utifrån användarens val. Lösningen bestod även av ett flertal integrationer mot kundens affärssystem och en genomgående användning av EPiServer 7s nya funktionalitet med avancerad blockhantering och möjlighet för riktad information till olika målgrupper. Sogeti fick också förtroendet att förvalta lösningen för framtiden.  

Teknik: Som plattform användes EPiServer CMS 7. Integrationer mot fastighetssystemet Capifast och Vitec samt olika nyhetstjänster. Även integration mot aktiedata och för visning av rapporter. Sökfunktionen med filtrering är byggd på SOLR.

  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Diös Fastigheter

Diös Fastigheter är norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Huvudkontoret ligger i Östersund.