Energikunskap
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Webbplatsen som lär dig allt om energi

När Energimyndigheten vände sig till Sogeti för att uppdatera sin skolwebb, "Energikunskap", hade de framförallt tre krav: Den skulle vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, vara lätt att söka på och ha en snygg design.

Bakgrund

Energimyndigheten såg ett behov att uppdatera sin webbplats www.energikunskap.se och valde webbplatsformen EPiServer.

Energikunskap är en skolwebb för elever och lärare som jobbar med energi i skolan. Här ska man enkelt hitta information om energi. Huvudmålgrupp är skolungdomar på högstadiet och gymnasiet, samt lärare. Webbplatsen riktar sig även till personer som vill undervisa kollegor och studenter på universitet och högskolor.

Energimyndighetens krav på den nya webbplatsen var en modern design, så att den lockar den tänkta målgruppen. Sogeti samarbetade här med reklambyrån Ariom, som står bakom designen. Andra krav på webbplatsen var att den ska vara tillgänglig och uppfylla kraven enligt ”24-timmarsmyndigheten”, samt en enkel och smidig informationssökning.

Lösning

EnergikunskapWebbplatsen bygger på plattformen EPiServer CMS 5 R2 och använder ImageVault för bildhantering. SiteSeeker används som sökmotor.

Huvudmålet med webbplatsen är att söka efter information och lätt hitta det man söker. Därför finns en stor tydlig komponent ”Sök i faktabasen” på alla sidor. Här gör man en begränsad sökning i den del av webbplatsen där alla artiklar finns. På webbplatsen finns även funktioner för att skapa en tydlig illustration av energiprocesser, där redaktörer kan skapa flöden för olika processer och lägga till ikoner som tydliggör de olika stegen. Varje ingång på webbplatsen har ett eget färgtema, så man enkelt ska se var man befinner sig på webbplatsen. Lärarrummet har exempelvis rosa som temafärg och faktabasen gul. På varje sida kan redaktörerna välja att lägga till länkar i högerspalten till relaterat material som gör det enkelt för besökaren att söka vidare om ett visst ämne.

Resultat

En kraftfull sökmotor och en tydlig sökruta på varje sida gör det enkelt att hitta det man söker och det finns ett tydligt fokus på sökning på webbplatsen. Med den nya webbplatsen har man fått en modern design som är anpassad till målgruppen.

Under utvecklingen har vi tagit hänsyn till de krav som ställs på en tillgänglig webbplats och utvecklat enligt dessa krav.

Teknik

  • EPiServer CMS 5 R2
  • Image Vault för bildhantering

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om energikunskap.se

Energikunskap.se ger dig alla svar du behöver på dina energifrågor, oavsett om du är privatperson, lärare i skolan eller student. Läs mer här: