Energimyndigheten
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Uppdraget: En plan för nya Energimyndigheten.se

För att få ordning på sina många spretiga kommunikationskanaler kontaktade Energimyndigheten Sogeti. Resultatet blev en strategiskt uppbyggd plan för hur den nya versionen av Energimyndigheten.se ska se ut.

Bakgrund

Energimyndigheten kommunicerar idag via sex webbplatser på webben, inklusive ytterligare webbplatser inom ramen för olika myndighetssamarbeten. Myndigheten kommunicerar också via nyhetsbrev och Twitter. Förvaltningen av dessa webbplatser och sociala kanaler kräver resurser från flera avdelningar och är kostnadsdrivande. Den digitala kommunikationen upplevs idag som spretig och är i vissa fall inte synkroniserad. En orsak till det är bland annat att myndigheten har vuxit ur den nuvarande version av energimyndigheten.se. Satellitsajterna utgör också en osäkerhetskälla i och med att samma eller liknande information kan finnas i flera versioner på olika sajter. Länkningen mellan satellitsajterna och tydliga avsändare på respektive sajt upplevs också som otydligt.

Sogeti Sverige AB har på uppdrag av och tillsammans med Energimyndigheten genomfört ett strategiarbete med fokus på myndighetens kommunikation i digitala kanaler.

Mål för strategiarbetet har varit att: presentera en strategi som kortsiktigt kan ligga till grund för ett fortsatt arbete med att utveckla den digitala kommunikationen och att långsiktigt vara ett stöd för myndigheten i arbetet med förvaltning och utveckling av den digitala kommunikationen.

Lösning:

Projektet har identifierat ett antal rekommenderade aktiviteter:

 • Nytt koncept och ny design för energimyndigheten.se
 • Se över innehållsstrategin på energimyndigheten.se
 • Se över interna processer
 • Skapa ett pressrum för journalister på energimyndigheten.se
 • Strategi för satellitsajter
 • Nytt koncept för hantering av nyhetsbrev

Identifierade nyttor är:

 • Effektivare hantering av de digitala kanalerna
 • Ökad spridning av myndighetens information
 • Högre kvalitet på informationen

Prioriterad aktivitet är att ta fram koncept och design för en ny version av energimyndigheten.se på EPiServer 7 med responsive design och med ny informationsstruktur.

Resultat

Strategiarbetet har lett till att Energimyndigheten har en utpekad riktning med sin kommunikation i digitala kanaler, att primära och sekundära målgrupper är definierade och att design och koncept är identifierade inför arbetet med att ta fram en ny version av energimyndigheten.se.

Teknik:

 • N/A

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Energimyndigheten

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö samt klimat.