Folktandvården Gävleborg
REFERENSER
DIGITAL

Folktandvården i Gävle gick från papper till webb

Resan från pappersbaserad frågepärm till uppfräschad webbplats gick via Sogeti för Folktandvården i Gävle. Resultatet skapar ständigt nya möjligheter inom verksamheten och har lett till en mer moderniserad kommunikation.

Bakgrund

Folktandvårdens kvalitetsarbete, grundat på lagar och föreskrifter i tandvård, fick för ett antal år sedan ett uppsving när en frågepärm framställdes i syftet att ”checka av” gjorda kvalitetsförbättringar, eller att i många fall kontrollera vad som inte gjorts.

Varje klinik fick varsitt exemplar av denna pärm och det systematiska kvalitetsarbetet gjordes med alla medarbetare på klinikmöten. Pärmen var indelad i olika områdeskapitel med ett visst antal frågor som skulle besvaras med ja eller nej, samt kommentarer och följdfrågor. När datavärlden krupit närmare började tankarna på en webbaserad checklista att komma, och i oktober 2003 fanns den första versionen i skarpt läge på intranätet. Den blev i stort sett uppbyggd som pappersvarianten, men med mångt fler möjligheter. Frågornas antal har varierat med åren och ständiga uppdateringar görs. Sedan lades rubriker med länkar in, och vi kunde i anslutning till frågorna länkas till gällande föreskrifter, lagar, länets riktlinjer, med mera.

Lösning

Sogeti har utvecklat den nya checklistan i EPiServer CMS 4 baserat på den gamla som utvecklades i EPiServer 3.51. Efter noggrant övervägande beslutade vi att skriva om systemet helt och hållet och börja använda X-Forms teknik. Detta gjordes för att kunna utnyttja infrastruktur och ny funktionalitet i EPiServer.

Förutom de cirka 300 olika kategoriskt indelade formulären finns funktioner för att hålla historik av formulärsvaren, godkännande av svar innan de synliggörs, rapporter baserade på formulärsvar, val av standardklinik, med mera. Det finns även nyhetssidor och ett dokumentarkiv.

Sogetis fokus vid utvecklingen av checklistan är att utnyttja infrastrukturen i EPiServer i mesta möjliga mån för att få en webbplats som är enkel att vidareutveckla när det behovet kommer.

Resultat

Med den nya checklistan har Folktandvården Gävleborg AB fått en webbplats som är enklare att underhålla och uppdatera samt ett nytt och fräscht gränssnitt.

"En av fördelarna med ”kvalitetspärmen” på nätet är att alla kliniker kan få tillgång till varandras svar och jämföra sig med varandra. En annan är att kunna skapa rapporter av olika slag. Nu, när vi är på gång att flytta över allt till en modernare datamiljö, ser vi ännu fler möjligheter. Den största fördelen i mitt perspektiv som ansvarig är att lättare kunna uppdatera och ändra efter behov," säger Stina Renström, kvalitetsansvarig vid Folktandvården Gävleborg AB.

todo todo
KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Folktandvården region Gävleborg

Folktandvården region Gävleborg har arbetat med förebyggande tandvård i över 70 år och är ett av de fjärde största tandvårdsföretagen i Sverige. Läs mer!