Högskolan i Skövde
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Högskolan i Skövde tar sikte på framtiden

En lättillgänglig 24-timmarswebb för studenter och lärare stod högt på listan när Högskolan i Skövde kontaktade Sogeti. Idag har de både en uppskattad webbplats och en ny profil, vilket banar väg för kommande framtidssatsningar.

Bakgrund

Sogeti valdes som leverantör för att göra om webbplatsen utifrån målgruppernas behov. Högskolan i Skövde har använt EPiServer som webbplattform sedan 2001 och nu var det dags att göra om hela strukturen, införa ett nytt arbetssätt samt skapa ett konsekvent navigationssystem där komplexiteten för att hitta och söka information minskas. Förbättringar inom viktiga områden som tillgänglighet och 24-timmarswebb var också högaktuella. Webbplatsen skulle även vara en plats för kommunikation för och mellan studenter och lärare.

Lösning

Sogeti tillsammans med Högskolan i Skövde genomförde en omfattande analys med en detaljerad kravspecifikation över vilka förbättringar som behövdes på webbplatsen. Etappen bestod av olika workshops med fokus på målgrupper och önskade effekter. Metoder som personas, effektkarta och struktur med blockskisser användes under den noggranna interaktionsdesignen.

Utifrån kravspecifikationen har Sogeti utvecklat den nya webbplatsen i EPiServer CMS. Den grafiska designen levererades av reklambyrån Lakritz i samband med framtagningen av en helt ny grafisk profil.

Sist men inte minst, en migrering av cirka 7 600 sidor utfördes från deras befintliga EPiServer 4.62 plattform till den nya EPiServer CMS5 R2.

Resultat

Högskolan i Skövde har idag en ny webbplats med ny grafisk profil. Tidigare var högskolans webbplats strukturerad efter organisation men nu utgår den ifrån de olika målgrupperna med ett särskilt fokus på presumtiva studenter. Genom den nya webbplatsen kan även Högskolan i Skövde profilera sina utbildningar och tydliggöra högskolan.

Daniel Andrén, projektledare på Högskolan i Skövde berättar:
"Arbetet har varit spännande och givande, vi har lärt oss mycket på vägen och det är en kunskap vi kan ta med oss i kommande projekt."

Karin Ladberg, informationschef på Högskolan i Skövde berättar:
"Vi är jättenöjda med resultatet och vi har fått positiv respons från våra studenter och anställda. Det här är en del i en ny kommunikationsstrategi och ett led i att få studenterna att stanna kvar och att vi ska kunna rekrytera fler."

Webbplatsen lanserades i början av 2009 och kan nås på www.his.se.

Högskolan i Skövdes framtidsvision är att skapa ytterligare en ny studentportal som webbaserad studentstöd samt ett rollbaserat intranät som professionellt administrationsverktyg. I båda projekten är Sogeti samarbetspartner.

Teknik:

  • EPiServer CMS 5 R2

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde är en modern högskola som präglas av förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. Den är också en av de mest specialiserade högskolorna i Sverige.