forest
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Holmens fem webbar blev EN gemensam

Holmen Group består av fem olika affärsområden där man tidigare hade varsin webb för respektive affärsområde. Dessa webbar kändes omoderna och Holmen ville så långt som möjligt skapa en gemensam, målgruppsanpassad webbplats samtidigt som alla varumärken och målgrupper tas hänsyn till.

Lösning

Målsättningen var att förenkla och förtydliga samt sätta besökaren i fokus. För att uppnå målen har en målgruppsanpassad webbplats skapats i EPiServer med stort nyttjande av en kraftfull sökmotor. Sökningen använder sökmotorn SiteSeeker och används på sex olika platser på webbplatsen.

För aktieägare och investerare samlas omfattande data och praktiska verktyg. Den nya webbplatsen integrerades med en mängd andra system inom koncernen. För lediga tjänster saknades exempelvis en integration gentemot företagets HR-system. Pressreleaser och rapporter hämtas från en extern källa. 

Bildbanken, i sin tur, hämtar sina bilder från bildbankssystemet Fotoware. Användaren väljer ut vilka bilder som ska visas på webbplatsen produktens PC-klient och trycker på en knapp för att flytta över bilder och tillhörande metadata till www.holmen.com. För att möjliggöra för besökaren att göra varuprovsbeställningar och trycksaksbeställningar hanteras dessa via en gadget som är byggd i online Center. För att enkelt hitta rätt person har en ”kontaktsluss” skapats vars uppgifter kommer från företagets Active Directory.

Resultat

En målgruppsanpassad webbplats med de tre ingångarna skog, människor och produkter istället för att presentera de fem olika affärsområdena. Nya holmen.com är en webbplats där besökaren snabbt når den tjänst, information eller person de söker. Den avancerade och användarvänliga kontaktslussen hjälper besökaren att enkelt hitta rätt kontaktperson. Det omfattande hållbarhetsarbetet har dessutom satts in i ett sammanhang på ett tydligt sätt med närvaro på alla sidor.

Skogsägarna kan numera snabbt få goda råd om skogsskötsel eller logga in på sina personliga sidor, pappers- och kartongköpare guidas med enkla verktyg till ett bra produktval. Och den personliga kontakten är alltid nära. En avancerad och användarvänlig ”kontaktsluss” hjälper besökaren att enkelt hitta rätt kontaktperson.

Teknik

 • EPiServer Enterprise CMS 6
 • Javascript
 • JSON
 • Page Providers
 • Gadgets i online center

KONTAKTPERSON
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Holmen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi.