ITAB
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

ITAB:s nya webb: för kunder som vill locka kunder

I vanliga fall brukar det vara ITAB som står för design, koncept och inredning när någon vill öppna butik. Men den här gången ville de själva ha hjälp med fasaden. Externwebben skulle moderniseras och valet av leverantör föll på Sogeti.

Bakgrund

ITAB jobbade med ett svårarbetat webbpubliceringsverktyg för sin externa webbplats och sökte en leverantör som kunde hjälpa dem att ta fram design, kravspecifikation, strategi för deras nya hemsida samt göra implementationen. De sökte dessutom ett enkelt och flexibelt publiceringsverktyg. Ett av kraven var att verktyget skulle vara utbyggbart inför framtida behov – till exempel deras internationella dotterbolag. ITABs nyckelord för webbplatsen var enkelhet, lätt att hitta och tilltalande.
Valet av leverantör föll på Sogeti samt Content Management-verktyget EPiServer. Sogeti utvecklade ett enkelt och flexibelt verktyg anpassat efter framtidens behov.  

Lösning

Sogeti tog fram en kravspecifikation tillsammans med ITAB över vilka förbättringar som behövdes på webbplatsen. En ny design och navigering togs fram för ett nyare och modernare utseende i samarbete med Kommunikationsbyrån Vinna AB (en reklambyrå i Jönköping) som levererade designen.

Sogeti har därefter utvecklat den nya webbplatsen i EPiServer CMS. Sogeti ansvarade för hela projektet från workshop, specifikation, systemutveckling, integration och implementation. Sogeti har även utbildat ITABs redaktörer och administratörer.

ITAB valde EP Hosting Center för drift av sina servrar. Genom tjänsten Managed Hosting äger de all hårdvara och har full kontroll över den tekniska miljön.

Resultat

Med den nya lösningen har ITAB fått en snabb och lättarbetad webbplats med ett fräscht och modernt utseende. Samtidigt har uppdateringen förenklats avsevärt.

ITAB och Sogeti arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av webbplatsen. Första steget har varit att moderbolaget och andra internationella bolag som ingår i ITABs koncern också kommer att ha en EPiServer baserad lösning.

Webbplatsen lanserades i februari 2008 och kan nås på www.itab.se.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om ITAB

ITAB är en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem.