Konsumentverket
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Konsumentverkets nya sajt: en kompass för remitteringssugna

Konsumentverket har tillsammans med oss på Sogeti utvecklat en ny webbplats för privatpersoner som vill skicka pengar utomlands, så kallad remittering. Här kan de jämföra befintliga prisalternativ och undvika att bli lurade.

Tjänstens namn är Money from Sweden med webbadressen www.moneyfromsweden.se.

Varje år skickar svenska medborgare stora mängder pengar till andra länder. Världsbanken uppskattar att det rör sig om 7-20 miljarder kronor om året och beloppet ökar för varje år. Enligt uppgifter från Konsumentverket tjänar storbankerna och de så kallade MTO:erna, Money Transfer Operators, stora summor på remitteringen och tar ut mycket höga avgifter för sina tjänster. I vissa fall utgör avgifterna så mycket som hälften av den summa som betalas.  

För att tydliggöra detta har Konsumentverket skapat en jämförelsetjänst där de olika aktörernas avgifter listas. Detta är inte helt enkelt då storbankerna normalt endast visar de fasta avgifterna och är mycket förtegna om vilken växelkursmarginal som gäller.

Konsumentverket har i sin kartläggning av kostnader använt sig av så kallade mystery shoppers för att kunna fråga om priser på överföringar. Mystery shoppers är representanter för Konsumentverket som utger sig för att vara privatpersoner. Överföringarna görs med kortbetalning eller kontantbetalning hos banker och andra operatörer.

Världsbanken har certifierat webbplatsen då prisdatabasen som ligger till grund för datainsamlingen uppfyller de tolv minimikrav som Världsbanken ställer på denna typ av tjänst.

Sogeti har, i samarbete med underleverantören Cerpus, stått för design och utveckling av den nya webbplatsen som är baserad på den öppna källkodsplattformen Drupal 7.

Kontakt
  • sofia.tonnberg
    Sofia Tönnberg
    Sales Director
    070-248 92 05

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Om Money from Sweden

Money from Sweden är en gratis, oberoende prisjämförelsetjänst som drivs av den svenska staten. Här kan man jämföra hur mycket det kostar att skicka pengar med olika företag, samt se hur lång tid det tar. 
Läs mer om Money from Sweden!