arbetare
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Kwintets nya webb enar flera stora varumärken

När Europas största producent av arbetskläder ville stärka sin IT-kommunikation uppstod följande fråga: Hur skapar man en enhetlig profil av flera spretande varumärken som kräver olika språk och design? Sogeti fann svaret i responsiv lösning, vars olika designteman vilar i ett ramverk.

Bakgrund: Kwintet, med ett flertal olika varumärken i olika länder, såg ett behov av att konsolidera delar av sin IT. De olika varumärkeswebbarna har i stort sett samma syfte och behov av liknande funktionalitet samtidigt som det är viktigt att varje varumärke ska ha sin unika design och varumärkesprofil. Kwintet ville därför titta på möjligheten att ta fram ett ramverk för sina webbplatser som på bästa sätt kunde återanvändas av de olika varumärkena. EPiServer CMS tillsammans med EPiServer Composer, ett verktyg som ger redaktören i EPiServer större friheter att jobba med innehåll och funktioner valdes som plattform. Kwintet ville också från början se till att webbplatserna var anpassade för mobila enheter.

Lösning: Sogeti fick uppdraget att implementera ramverket baserat på EPiServer CMS 6 + EPiServer Composer. Fristads Kansas, ett av varumärkena inom Kwintet koncernen som behövde en ny webbplats, användes som grund för den funktionalitet som ramverket skulle erbjuda. Tillsammans med Fristads Kansas reklambyrå implementerade Sogeti en responsiv design (för anpassning av mobila enheter) som också satte en grund och beteende för designen för de andra varumärkena. Tack vare EPiServer Composer kan funktionalitet paketeras som olika komponenter som redaktören själv kan använda sig av när nya sidor skapas. När en ny webbplats för ett varumärke ska tas fram görs anpassningar i designen som olika temasättningar, det vill säga att varje varumärke får ett eget designtema. Ramverket hanterar också olika språk som anpassas för varje varumärke.

Resultat: Den första webbplatsen som implementerades med ramverket är Fristads Kansas och kan upplevas på http://www.fristadskansas.com. Genom att besöka webbplatsen med olika enheter ges en tydlig bild av hur upplevelsen anpassats för användaren. För Kwintet togs ett enklare tema fram som kan användas för de marknader där Kwintet varumärket existerar separat, exempelvis i Storbritannien – http://www.kwintet.co.uk. Fler av Kwintets varumärken kommer att lanseras efter hand.

Teknik:

  • Responsive design Web content management – EPiServer CMS + EPiServer Composer

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Kwintet

Kwintet är ledande inom den europeiska uniformsmarknaden och gör arbetskläder för en rad olika industrier och serviceinrättningar, från stora internationella konglomerat till små lokalindustrier.