Lantmäteriets
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

"Så använde Lantmäteriet Sogeti för att skapa nytt intranät och nya webbar"

Våra leveransteam har arbetat med utveckling och förvaltning av Lantmäteriets intranät "Insikten" samt externwebbarna Geodata.se och LM.se.

Bakgrund:

I oktober 2016 tecknade Lantmäteriet och Sogeti ett ramavtal kallat ”Leveransteam som tjänst” giltligt fr.o.m. 201701-01. Syftet för LM är att ha möjlighet att avropa kompletta team i stället för enskilda resurser. Ett av de första avropen från avtalet blev LM:s intranät och externwebb LM.se. Sogeti har bemannat ett autonomt team med de kompetenser som krävs för att kunna arbeta agilt och och på ett Devops orienterat sätt med såväl utveckling som förvaltning.

Lösning:

Under 2017 har Sogeti skrivit om två webbplatser – intranätet Insikten och  externwebben Geodata.se. Syftet var att göra webbarna mer användarvänliga och responsiva för mobila plattformar. Man har också implementerat en antal nya funktioner såsom Epi Find och infört ny design och profil. Under slutet av året har också omskrivning av LM.se inletts med samma syfte – ökad  användarvänlighet, ny design och profil samt ny funktionalitet. LM har nu gemensam kodbas för alla tre webbarna vilket underlättar vid utveckling, felsökning och uppgraderingar.

Resultat:

Innan sommaren 2017 produktionssattes helt enligt plan den nya webb-platsen Geodata.se och intranätet Insikten. Bägge med ny design och funktionalitet. Responsen från användare var mycket positiv. Teamet har också implementerat en TFS-miljö där källkodshantering, krav, testfall samt all dokumentation hanteras. Den nya externwebben LM.se lanserades i juni 2018 på ny EPI version 10.10 med ny layout och design. Den är också anpassad för att klara GDPR-krav. 

KONTAKTPERSON
  • Lars Lundblad
    Lars Lundblad
    Verksamhetsansvarig Sandviken
    070-606 94 00

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

FAKTARUTA

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till deras uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

Hos LM kan du få informa-tion och dokumentation om Sveriges geografi och hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till dem du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.