Livsmedelsverket
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Livsmedelsverkets nya webb ger mersmak

Mat och livsmedel är en livsnödvändighet för oss människor men ska också bidra med glädje och färg. Detta ville Livsmedelsverket spegla genom att satsa på en varm och välkomnande webbplats som gör verksamheten tydlig för besökaren.

Bakgrund

Användarnas önskemål har varit en ledstjärna när Livsmedelsverkets nya webbplats tagits fram. På webbplatsen har Livsmedelsverket en direkt kanal till allmänheten, som i dag utgör hälften av besökarna. Den andra hälften är de som yrkesmässigt arbetar med livsmedel. Livsmedelsverkets webbplats består idag av drygt 6000 dokument. Webbplatsen har i genomsnitt 5000 besökare varje vardag, som i snitt stannar i åtta minuter. 

Livsmedelsverkets önskemål inför uppdraget var att den nya webbplatsen skulle ge ett varmt och välkomnande intryck för användaren och samtidigt ge en bild av vad Livsmedelsverket har för typ av verksamhet. Mat och livsmedel är en livsnödvändighet för oss människor och samtidigt något glädjefyllt och färgrikt, vilket ska avspeglas på Livsmedelsverkets webbplats.

Lösning

Livsmedelsverket behövde uppdatera och modernisera sin befintliga webbplats med en ny design och ny struktur utifrån sina huvudmålgrupper. Innehållet skulle presenteras tydligare och mer flexibelt utifrån besökarens krav. I samband med detta skulle även tillgängligheten ses över och förbättras. Även en uppgradering till den senaste versionen av EPiServer 4.61 med flerspråksstöd skulle göras.

Under den första delen av arbetet hjälpte Sogeti Livsmedelsverket med att utvärdera informationsstrukturen tillsammans med Livsmedelsverkets olika huvudmålgrupper. Arbetet fortsatte med att Sogeti tog fram koncept och design som sedan testades på Livsmedelsverkets webbpanel. Under designarbetet togs nya fotografier och bildspråk fram för webbplatsen tillsammans med Livsmedelsverkets fotograf. Sogeti utvecklade webbplatsen och gjorde kopplingarna till olika system såsom SiteSeeker, ReadSpeaker, webbutiken och livsmedelsdatabasen.

Sogetis arbete omfattade Livsmedelsverkets svenska och engelska webbplats, extranät för livsmedelsinspektörer, webbutik, sökapplikation för livsmedelsdatabasen, samt webbplatsen heatox.org.

Resultat

Sogeti har hjälpt Livsmedelsverket genom hela arbetet med den nya webbplatsen. Med den nya webbplatsen har servicen till allmänheten förbättrats och uppdateringen av webbplatsen förenklats. I dag arbetar cirka 65 webb-redaktörer med webbplatsen och finns ute på de olika enheterna. Tydligare ingångar från startsidan underlättar för användaren att hitta det han eller hon söker. På startsidan finns länkar till självservice, olika målgruppsingångar, nyheter och genvägar. Med ett enklare och mer renodlat bildspråk har Livsmedelsverket förstärkt sin identitet och verksamhet.

– Nu är det lättare att hitta på vår webbplats och lättare att förstå vår ambition. Trenderna och myterna om mat har aldrig varit fler. Vi vill finnas med i vardagen med vår kunskap – men valet av mat är individens! Framåt arbetar vi vidare med att ytterligare anpassa texterna till den intresserade allmänhetens behov, säger Karin Gustafsson, webbansvarig på Livsmedelsverket.

Webbplatsen lanserades i mars 2007. Besök den på www.slv.se.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. De arbetar för säker mat, bra dricksvatten och att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller.