REFERENSER
DIGITALA KANALER

Så fick Mälarenergi en modernare webb

En responsiv, användarvänlig och funktionell webbplats – det blev resultatet när Sogeti hjälpte Mälarenergi att ta fram en ny externwebb.

Bakgrund

Mälarenergi såg att behov av att uppdatera sin externa webbplats för att bättre spegla företagets hela erbjudande och ännu tydligare lyfta fram de tjänster för självservice och kontakt som erbjuds. Den tidigare webbplatsen var inte heller responsiv vilket skapade svårigheter för den stora gruppen användare som besökte webbplatsen från en mobil enhet.

Lösning

Under hösten 2014 inleddes arbetet med att ta fram en ny webbplats för Mälarenergi. Sogeti ledde arbetet med en förstudie för att lyfta fram interna önskemål och krav, samt kundernas behov för den nya webbplatsen. Under förstudien genomfördes ett tjugotal intervjuer, med alla delar av verksamheten, samt ett antal nyckelkunder. Dessutom analyserades användarbeteende utifrån statistik och tidigare genomförda kundundersökningar. Förstudien låg sedan till grund för det efterföljande utvecklingsarbetet.

Sogeti fick sedan uppdraget att ta fram en ny grafisk design, interaktionsdesign och front-end-utveckling – ett arbete som pågick fram till sajtens lansering i oktober 2015. Den grafiska designen tar avstamp i Mälarenergis varumärkesmanual med omsorgsfulla justeringar och tillägg. Ett viktigt krav är att hela designupplevelsen är tillgänglighetsanpassad, med avseende på bland annat färgval, kontraster och så kallade skärmläsare, för att vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Ett antal nya lösningar har implementerats för att ge sajten ett modernt och samtidigt funktionellt utseende och innehåll. Populära självbetjäningstjänster lyfts fram särskilt. Även kundens inloggade delar, ”Mina sidor”, är numera responsiva för att fungera lika bra för mobila enheter som för stationära. En rad nya funktioner för självservice har tillkommit, där tanken är att förenkla livet som kund, något som var en viktig input från i förstudien. En ytterligare nyhet är att alla kunder automatiskt fått konto för Mina sidor, då ett av projektets mål är att ytterligare öka antalet kunder som nyttjar tjänsterna.

Resultat

Sogeti har bidragit till att ge Mälarenergi en webbplats med en modern design och användarfokuserat innehåll. Resultatet är en webbplats där företagets mål möter användarens behov på ett välbalanserat sätt.

- Vi är stolta över vår nya webbplats och över samarbetet med Sogeti, säger Per Ilebro, projektledare på Mälarenergi.

Besök sajten via www.malarenergi.se

Teknik

Som plattform för den responsiva webbplatsen används EPiServer 7.5 CMS (MVC4). Några av de ingående ramverken är CSS3, HTML5, Javascript, jquery, Ajax och Bootstrap 3. Integrerat i lösningen är bl a Google Analytics och Google Maps.

todo todo
Kontaktpersoner
 • Jan Stenwall
  Jan Stenwall
  Digital Strateg
  +46 70-651 83 80
 • Viktor Bärgård
  Viktor Bärgård
  Verksamhetsansvarig, Sogeti Västerås
  +46 70-412 16 48
Om Mälarenergi

Mälarenergi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar i Mälardalen, och säljer el till privat- och företagskunder över hela Sverige. Koncernen har omkring 150 000 kunder och omsätter cirka 3 miljarder kronor.