NAI Svefa
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

En plattform att räkna med när goda råd är dyra

Rådgivningsbolaget NAI Svefa befann sig i en kraftig expansionsfas när de vände sig till Sogeti. Syftet var att uppdatera sin interna och externa kommunikation. Resultatet blev en modern plattform som möjliggör för en fortsatt framgångsrik utveckling.

Bakgrund

NAI Svefa vände sig till Sogeti eftersom deras dåvarande plattform för intranät och extern webbplats var relativt komplicerad att använda och inte medgav vidareutveckling i den skala de sökte. Företaget befann sig i en kraftig expansionsfas och sökte ett enklare och samtidigt mer kraftfullt verktyg.

Lösning

Sogeti föreslog att NAI Svefa skulle satsa på plattformen EPiServer för både sin interna och externa kommunikation och efter en studie fastslogs att produkten var den rätta. Efter en förberedande workshop där den önskade funktionaliteten togs fram implementerade Sogeti både ett intranät och extern webbplats helt byggda i EPiServer och med integration till ett antal egenutvecklade system samt deras affärssystem Navision.

För att komplettera sin tekniska leverans med en ny webbprofil åt NAI Svefa tog Sogeti stöd av en av sina partners inom reklambranschen.

I det inledande skedet hostades lösningarna via Sogetis egen EPiServer-hosting men i takt med att företagets behov växte flyttades den in till deras egen serverhall.

Resultat

NAI Svefa fick efter leverans en modern plattform både grafiskt och tekniskt som möjliggör deras fortsatta expansion. Sogeti är löpande ansvariga för förvaltning av lösningarna.

Webbplatsen kan nås på www.naisvefa.seKONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om NAI Svefa

NAI Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering, analys, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, transaktioner, uthyrning och fastighetsinformation.
Mer om NAI Svefa