SAS
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

SAS nya intranät: Det bästa av två världar

Sogeti Sverige AB har levererat en unik lösning till flygbolaget SAS där EPiServer för första gången har integrerats med IBM WebSphere Portal. Därmed har SAS fått en komplett webbmiljö på sitt intranät med ett nytt koncerngemensamt publiceringsverktyg.

Bakgrund

SAS hade sedan början av år 2004 portalplattformen IBM WebSphere Portal i drift för koncernens intranät. Integrerat med portalen nyttjades i huvudsak en SAS-anpassad variant av Documentum Web Publisher som webbpubliceringsverktyg, men även andra verktyg förekom inom koncernen. Funktionaliteten varierade mellan de olika verktygen och vissa av de mindre verktygen hade dessutom en låg integrationsnivå med portalen, men framför allt innebar det drift och förvaltning av flera system med en ökad kostnadsnivå som följd.

Lösning

Sogeti har hjälpt SAS med övergången till en modernare systemplattform för webbpublicering, där EPiServer integrerades med IBM WebSphere Portal via den nya teknikstandarden Web Services for Remote Portlets (WSRP). Lösningen omfattade även en implementation av EPiServer-modulen ImageVault, som används för bildhantering, LDAP-koppling till SAS-koncernens MS Active Directory för användarhanteringen och inloggning via single-sign-on via portalen. I uppdraget ingick även en omfattande migrering av innehåll från Documentum Web Publisher, utbildning för administratörer och redaktörer samt en förvaltningsöverlämning till SAS driftspartner.

Vid projektavslut i juli 2006 hanterade lösningen drygt 220 informationstjänster och cirka 500 användargrupper, där man räknar med en fördubbling inom en tvåårsperiod.

– Vi har nu ett enda publiceringsverktyg och har minskat kostnaderna för underhåll, support och utbildning. Även om några mindre problem kvarstår att lösa så är användarna av den nya lösningen nöjda, säger Britt Ocklind, ansvarig inom Corporate IT på SAS.

Resultat

Med den nya systemplattformen för webbpublicering har SAS fått en mer homogen driftsmiljö med bättre portalintegration, utökad funktionalitet och en enhetlig användarhantering.

– Kombinationen IBM WebSphere Portal och EPiServer integrerar det bästa av två världar, en outstanding portallösning och ett marknadsledande publiceringsverktyg, säger Jan Linden på Sogeti.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om SAS

Scandinavian Airlines eller SAS, tidigare Scandinavian Airlines System, är ett konsortium baserat i Danmark, Norge och Sverige.