intranät
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Från ökad affärsnytta till enklare vardag på Siemens

Sogeti fick i uppdrag att leverera ett nytt intranät till Siemens AB i Sverige baserad på en standardplattform för webbpublicering. Grundläggande krav för det nya intranätet var skalbarhet, ett väl utbyggt språkstöd, enkelhet för redaktörerna och en hög grad av interaktivitet för slutanvändarna.

Bakgrund

Inom Siemens AB-koncernen i Sverige hade man sedan länge tre olika intranät. Intranäten var i stort behov av konsolidering och dessutom behövdes ett nytt publiceringssystem. Två av intranäten baserades på statiska och dynamiska webbsidor där uppdateringen huvudsakligen sköttes via publiceringsverktyg som Dreamweaver och Frontpage. Dubbelpublicering av information i andra typer av webbpubliceringsverktyg var dessutom vanligt förekommande, då man inom Siemensföretagen i Sverige har ett frekvent informationsutbyte mellan sina olika intranät.

Lösning

Sogeti Sverige AB har levererat en intranätlösning baserad på EPiServer standardplattform för webbpublicering. Lösningen innehåller skräddarsydd funktionalitet för personalisering. Via det nya intranätet kan Siemens medarbetare själva filtrera information på startsidan och i e-postutskick baserat på valda faktaområden. Utöver detta presenteras företagsgemensam och lokalt riktad information baserat på grundinställningar för den enskilde användaren; vilket affärsområde han/hon tillhör och vilket kontor som utgör huvudsaklig arbetsplats. Lösningen omfattar även en implementation av EPiServer-modulen ImageVault, som används för bildhantering. Samtliga användningsområden för bilder har fördefinierade konverteringsformat, vilket underlättar arbetet för redaktörerna.

Resultat

Med den nya intranätlösningen har Siemens fått en flexibel plattform för gemensam informationshantering på såväl lokal som nationell nivå över affärsområdesgränserna.

"Det nya företagsövergripande intranätet har på ett mycket tydligt sätt ökat transparensen mellan Siemens många olika verksamheter. Företagsledningen kan nu snabbt och enkelt nå ut till alla, samtidigt som varje medarbetare har möjlighet att konfigurera det övriga nyhetsflödet på sin startsida," säger Björn Jerlin, web manager på Siemens AB.

"Gemensam struktur och terminologi för hela Siemens AB-koncernen, samt sökmöjligheter i flera system samtidigt, har markant ökat affärsnyttan och förenklat medarbetarens vardag."

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Siemens

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.
Mer om Siemens