sopbil
REFERENSER
DIGITAL

Nya online-tjänster för SITA:s kunder

SITA behövde bygga vidare på sin digitala strategi för att utöka sin kundservice online.

Bakgrund: Sogeti och SITA Sverige har jobbat tillsammans i flera år med utvecklingen av SITA:s externa webbplats. SITA har på flera orter utvärderat intresset att erbjuda några av sina tjänster online till sina kunder, såsom uthyrning av container. Detta gjordes initialt genom enkla formulär som manuellt anpassades till olika regioner. När detta på flera orter slog väl ut såg man ett behov av att ta ett större grepp kring hela sin närvaro på webben. Behovet av att kunna erbjuda sina tjänster online till både företag och privatpersoner var tydligt.

Lösning: Sogeti fick förtroendet av SITA att ta fram en helhetslösning för att lösa ovanstående utmaning. Efter ett inledande arkitekturarbete då de centrala komponenterna bestämdes (EPiServer CMS 7, EPiServer Commerce, BizTalk) gjordes ett övergripande kravarbete som sedan prioriterades. Projektet utfördes sedan iterativt där detaljeringen av varje krav gjordes under resans gång. Den stora utmaningen i projektet blev att hitta en lösning på hur tjänster och produkter (inklusive priser) skulle kunna riktas mot olika regioner. Beslut fattades att koppla alla tjänster till postnummer som är en naturlig geografisk omfattning för en kund. Då anpassning till mobila enheter (smartphones och surfplattor) fanns med som ett krav var det ett naturligt beslut att bygga lösningen som en responsiv webb. Sogeti har haft ansvar för hela projektet från koncept och design till implementation, integration och test. Tillsammans med representanter från både verksamhet och IT på SITA har man jobbat tätt ihop för att optimera dialog och snabbt fatta beslut i olika frågor.

Resultat: Resultatet av projektet kan upplevas på http://www.sita.se/. Genom att besöka webbplatsen med olika enheter ges en tydlig bild av hur upplevelsen anpassas för användaren. Som besökare kan man mata in sitt postnummer och ta del av och beställa de tjänster som SITA erbjuder där. Är man befintlig kund går det att logga på och se vilka tjänster man utnyttjar samt ta del av fakturor och annan rapportering. På webben finns det också en källsorteringsguide där användaren får hjälp med hur olika material skall återvinnas.

SITA kan tack vare den nya lösningen nu erbjuda nya tjänster online kopplade till olika postnummer.

Teknik:

 • Responsive design
 • EPiServer CMS 7 
 • EPiServer Commerce

todo todo
KONTAKTPERSON
 • Jonas Karlsson
  Jonas Karlsson
  Verksamhetsansvarig Helsingborg
  +46 70 248 56 56

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.