Södertälje Sjukhus nya webb passar alla
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Södertälje Sjukhus nya webb passar alla

Södertälje Sjukhus behövde ett modernt och enkel uppsving av sin externa webbplats. Detta skulle hjälpa sjukhuset att utstråla sin goda tillgänglighet och höga kvalitet även på webben.

Bakgrund:

Sogeti fick 2016 uppdraget att modernisera, anpassa, uppgradera och utveckla Södertälje Sjukhus externa webbplats. Sjukhuset är ett modernt akutsjukhus i södra delen av Stockholms län som har cirka 1 100 anställda och omsätter omkring 1 miljard kronor per år. Ett av de större kraven och utmaningarna som projektet innefattade innebar webbplatsens språkhantering då sjukhusets patientgrupper varierar i språk och webbplatsen skulle vara enkel att navigera på och tillgänglig för alla. För att ytterligare förenkla användningen av sidan behövde den vara lättnavigerad och enkel att förstå.

Lösning:

Projektet bestående av tre faser började med en kravfas där Sogeti höll i tre workshops som bestod av effektkartläggning med kundens projektgrupp, detta gjordes för att fastställa de grundläggande kraven och behoven. Under effektkartläggningen framkom också vilka användargrupper som webbplatsen behövde anpassas för, samt vilka deras primära behov var. Dessa behov prioriterades sedan och resulterade i anpassad interaktions- och informationsdesign, vilket i sin tur ledde till framtagandet av den visuella designen. Därefter påbörjades utvecklingsfasen som var uppdelad i tre sprintar med tre delleveranser. Efter varje sprint hölls en demo för kunden som sedan fick testa leveransen. Tester avseende användarupplevelse gjordes löpande genom hela projektet för att säkerställa att leveransen motsvarade de överenskomna kraven.

Resultat:

Projektet påbörjades i augusti 2016 och avslutades formellt i december samma år. Den lyckade lanseringen av den nya webben gjordes i början på mars 2017. Uppdraget har levererats i tid och utifrån överenskommen budget. Resultatet har blivit en ny modern hemsida som är anpassad för alla patientgruppers och besökares behov och förväntningar.

Teknik:

Workshops, effektkartläggning, Sketch, prototyper, ikon-fonter, ux-design, gränssnittsdesign, RWD, mobile first, WCAG 2.0, agil projektmetodik, TFS, devops, EPiServer 9, Episerver Search, Foundation, SASS, angularJs, MVC, Continuous deployment, Octopus, C#, .NET, Javascript, MVC, CSS3 och Html5.

Nyfiken på resultatet? Besök sajten på: http://www.sodertaljesjukhus.se/

KONTAKT
  • Nina Dyrvall Pettersson
    Nina Dyrvall Pettersson
    Regionchef, Sogeti

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.