Sundsvall kommun
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Mot nya webblösningar i Sundsvalls kommun

Sogeti och Sundsvalls kommun har samarbetat kring webbutveckling och EPiServer sedan april 2007. Under 2007 fick Sogeti i uppdrag att utveckla kommunens webbportal för medarbetare och medborgare. Första steget är taget, nu väntar nästa.

Lösning

Portalen som Sogeti har utvecklat är baserad på EPiServer CMS 5 R2. Inloggningen (Single SingOn) hanteras via produkten MobilityGuard. Data för inloggad användare hämtas via webservices från kommunens metakatalog och portalen anpassas beroende på organisationstillhörighet för inloggad användare. Användaren har även möjlighet att själv personalisera vissa delar av webbplatsen. Sogeti har även utvecklat en ”wizard” som gör det enkelt för kommunanställda att skapa nyheter med text och bild utan att behöva åtkomst till ”redigeraläget” i EPiServer.

Resultat

Den nya webbplatsen förenklar åtkomst till alla kommunens e-tjänster och system för de anställda. Här kan de anställda snabbt och enkelt hitta sina arbetsverktyg som exempelvis e-post och tidrapportering. Dessa verktyg hämtas in till EPiServer via en rad olika integrationer mot kringliggande system. I nästa steg kommer portalen att vidareutvecklas för att ersätta även den publika webbplatsen och tillåta inloggning för kommuninvånare via e-legitimation. Den nya sajten är dessutom personaliserad beroende på organisationstillhörighet vilket ger en mer effektiv informationsspridning inom kommunen.

Teknik:

Webbplatsen är utvecklad i EPiServer CMS 5 R2 med integrationer mot Microsoft Exchange (e-post/kalender) via WebDAV. Övriga integrationer använder webservices och xml för att hämta och skicka data om inloggad användare.

KONTAKTPERSON
  • Andreas Sjöström
    Andreas Sjöström
    Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
    +46 70 609 85 13
Om Sundsvalls kommun

Sundsvall ligger i Västernorrlands län och utgör Medelpads enda stad. Orten är invånarmässigt Sveriges 21:a och Norrlands tredje största tätort, med 50 712 invånare. Läs mer om Sundsvall!