Telge Energi
REFERENSER
DIGITAL EXPERIENCES

Telge energis nya webb gav bättre kontakt

Hur sticker man ut bland mängden energibolalag på marknaden? Hur gör man det enklare att köpa el - och hur får man bäst kontakt med kunden? Telge Energi vände sig till Sogeti med sina frågor, som utvecklade en responsiv sajt.

Bakgrund: Telge Energi ville vidareutveckla sin befintliga webb så att den låg i linje med deras vision och mål. En ny sajt beställdes med Sogeti som övergripande leverantör av EPi-utveckling. Sajtens mål var att göra det enklare och roligare att köpa el, samt att sticka ut ur mängden av elbolag. Vidare skulle sajten bidra till ökad servicenivå för Telge Energis nuvarande kunder. Det var viktigt att möta kunden vid rätt tid och på rätt plats. I och med detta föll valet på att utveckla en responsiv sajt som kan möta kunden oavsett skärm och visningskanal. 

Lösning: Telge Energi valde att arbeta med EPi-server CMS 6R2 för att matcha övriga EPi-lösningar i Telgekoncernen. Lösningen är modulbaserad där redaktörerna har en stor frihet att skapa innehåll och där innehållets presentation kan anpassas efter besökargrupp. Telge Energi säljer både till privatkunder och företag och hade därför behov att kunna personalisera innehållet vilket gjordes med hjälp av besökargrupper. Mina sidor, Telges sidor för nuvarande kunder, gjordes om i grunden för att ge en mer sammanhållen och rik upplevelse. För inloggningen byggdes en Single-Sign-On-lösning med målet att Telgekoncernens kunder på sikt ska kunna gå obehindrat mellan koncernens olika sajter. Delning i sociala nätverk ansågs vara viktigt för sidans framgång och därför har mycket energi lagts på att allt innehåll enkelt ska kunna delas. För att minimera upplevda laddtider för användaren och för att åstadkomma hög pålitlighet användes asynkron inladdning av data via JavaScript så långt som möjligt.

Mycket energi lades på möjligheten att köpa el på ett enkelt och roligt sätt på webben. För att garantera riktigheten i prisberäkningar och konsekvens mellan alla Telges olika försäljningskanaler byggdes ett tunt presentationslager som helt förlitar sig på bakomliggande system för affärslogik.

Arbetet har utförts med agilitet som ledord. Sogetis utvecklare har under hela projektet haft ett nära samarbete Telge Energis designbyrå för att garantera att slutresultatet funktions- och designmässigt ligger i linje med de ursprungliga visionerna.

Resultat: Den nya sajten har gjort det enklare att köpa el och antalet avtal som tecknas via webben har ökat. De redan existerande kunderna erbjuds tjänster såsom bland annat uppföljning av förbrukning oavsett om de sitter bakom en större skärm eller en surfplatta/mobil.

Teknik:

 • EpiServer 6 CMS R2
 • C#
 • Image Vault
 • JavaScript
 • Jquery
 • Ajax
 • Responsiv design
 • HTML5

Integrationer: Kundo Microsoft Dynamics CRM

Kontakt
 • Andreas Sjöström
  Andreas Sjöström
  Vice President Digital/ Chief Innovation Officer
  +46 70 609 85 13
Om Telge Energi

Att Telge Energi bara säljer ren el från förnybara energikällor, särskiljer dem som elbolag. De tar tydligt ställning för klimatet och mot kolkraften.