Ramavtal
OM OSS
PARTNER

Ramavtal Kammarkollegiet – Programvaror och tjänster – Systemutveckling

Sogeti är leverantör på Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster – Systemutveckling.

kammarkollegiet_sigill_stor_färg.pngAvtalsperiod:

2019-05-08 - 2021-05-31
Förlängningsoption max t.o.m.: 2023-05-31

Vad omfattas av ramavtalet?

Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning. Exempelvis utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, apputveckling, API-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling. De konsulttjänster som omfattas av avtalet är sådana kompetenser som bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling.

Exempel på områden som ramavtalet omfattar och programvaror som Sogeti arbetar med:

 • Databashanterare
 • Applikationsserver
 • CMS/Webbplattform
 • Container-hantering
 • ESB (Enterprise Service Bus)
 • Sökmotor
 • Versionshantering
 • Testverktyg
 • Molntjänster
 • Identitets- och åtkomsthantering

Exempel på konsulttjänster som ramavtalet omfattar:

 • Användbarhet
 • Installation
 • Migrering
 • Projektledning
 • Systemadministration
 • Systemförvaltning
 • Systemutveckling
 • Säkerhet
 • Test
 • Utbildning

Sogeti erbjuder produkter och tjänster inom samtliga områden på avtalet.

Vilka kan använda avtalet?

Ramavtalet kan användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ samt kommuner och landsting som har lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet.

Mer information

Mer info kring avtalet och vilka som får använda sig av det finns att hitta på Kammarkollegiets sida:

https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/systemutveckling/

För ytterligare frågor kring ramavtalet eller kring oss Sogeti leverantörer, kontakta sofia.tonnberg@sogeti.se.  

KONTAKTPERSON
 • sofia.tonnberg
  Sofia Tönnberg
  Avtalsansvarig offentlig sektor, Sogeti Sverige
  +46 70-248 92 05

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Skriv ut E-post