offshore
LÖSNING
OFFSHORE

Offshore-leverans

Ta steget ut i IT-världen med hjälp av oss. Vi är våra lokala kunders förlängda arm till offshore. Vi kan på ett enkelt sätt erbjuda dig experter och leveransmodeller i ett flertal länder. Även här kan du nyttja hela vår tjänsteportfölj. Vi kallar det Rightshore™.

Du kan välja att lägga delar av din IT-verksamhet offshore eller resursförstärka med de specialister du behöver i dina projekt. För närvarande sker vår Rightshore™-leverans primärt i Indien men Sogeti hittar du i 13 länder.

Det är enkelt att komma igång!

Vill du testa Rightshore™ i liten skala är Sogeti rätt partner. Ett exempel är SSAB som i ett SharePoint-projekt använt sig av ett delat team, med en svensk projektledare, en svensk utvecklare och två indiska utvecklare. Liten skala som kan växa sig stor om behovet finns. Det kan också vara större projekt som exempelvis leveransen till Procter & Gamble där vi hade ett team med ett 40-tal konsulter som jobbade från Indien.

Lokal förankring – din trygghet

Sogetis Rightshore™-koncept innebär att varje del i ett uppdrag placeras där det kan göras effektivast utifrån uppdragets egna förutsättningar.

Uppdraget ägs dock och hanteras av ett av Sogetis svenska 20 kontor.

Kunden – projektägaren – har fortfarande tillgång till den delen av leveransen som krävs för att inte äventyra närheten till projektgruppen, oavsett var hela eller delar av leveransen läggs, i Sverige eller i Mumbai, Indien. Vissa uppdrag kräver en betydande andel lokala resurser medan i andra kan enbart ledningen finnas lokalt.

Ditt lokala Sogetikontor ansvarar för helheten i leveransen och hanterar kontakterna med Indien.

Spar 30 % av dina testkostnader

Vi hjälper dig att kostnadseffektivt säkra kvalitet och spara upp till 30 procent av dina testkostnader utan att riskera tids- och budgetramar. Det gör vi genom att vara världsledande inom Software Control Testing, med en etablerad metodik (TMap®) och genom att kombinera lokala testtjänster med resurser från vårt testcenter i Mumbai, Indien. Tillsammans ser vi till att dina applikationer och integrationslösningar håller måttet från första lanseringsdagen. Vi kallar tjänsten Managed Testing Services.

Hör av dig så berättar vi gärna mer!

todo todo
Kontakt
  • Anders Hedensjö
    Anders Hedensjö
    National Portfolio and Offshore Lead
    073-382 81 81