SKI ramavtal
OM OSS
PARTNER

Ramavtal SKL Kommentus Inköpscentral – IT-konsulttjänster

Sogeti är leverantör på SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för IT-konsulttjänster.

Logo SKI.pngAvtalsperiod:

2018-09-01 – 2020-09-01
Förlängningsoption max t.o.m.: 2022-09-01

Vad omfattas av ramavtalet?

Ramavtalet täcker en stor del av kommunernas och regionernas behov av extern IT-kompetens. Inom avtalet kan man avropa:

 • Resurser som komplement till den egna organisationen
 • Projekt där leverantören driver ett uppdrag och ska leverera et bestämt resultat
 • Projektteam bestående av konsulter med olika kompetenser

Ramavtalet omfattar sju kompetensområden:

 • Verksamhetsutveckling
 • Ledning och styrning
 • Systemutveckling/Förvaltning och infrastruktur
 • Arkitekter
 • Informationssäkerhet
 • Användbarhet, information och webb
 • Användarsupport

Exempel på konsulttjänster som ramavtalet och dess områden omfattar:

 • Digitaliseringsstrateg
 • Kravanalytiker
 • Projektledare
 • Process-/förändringsledare
 • Testledare
 • Systemutvecklare
 • Testare
 • Enterprisearkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt
 • Säkerhetsstrateg/säkerhetsanalytiker
 • UX-designer

Sogeti erbjuder tjänster inom samtliga kompetensområden på avtalet och vi finns representerade i samtliga geografiska områden som avtalet är uppdelat i.

Vilka kan använda avtalet?

Ramavtalet kan användas för avrop av Sveriges alla kommuner, landsting och regioner. Därtill kan även kommunägda bolag använda sig av ramavtalet.

Mer information

Mer info kring avtalet och vilka som får använda sig av det finns att hitta på SKI:s sida:

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/it-produkter-och-tjanster/it-konsulttjanster/#tabpanel-0 

För ytterligare frågor kring ramavtalet eller kring Sogeti som leverantör, kontakta daniel.rostedt@sogeti.se.

#1 på kundnöjdhet i Sverige
todo todo
KONTAKTPERSON
 • daniel.rostedt
  Daniel Rostedt
  Avtalsansvarig, Sogeti Sverige
  070-342 84 99

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.