IBM

IBM

Genom kombinationen av Sogetis expertis och beprövade förmåga att leverera innovation med IBMs branschledande, högt presterande teknologier för öppna mjuk- och hårdvara, drar våra kunder nytta av en omfattande portfölj av tjänster och lösningar som är anpassade för att hantera sina specifika verksamhetsmål.

Vi har mer än 3000 professionella konsulter utbildade i IBM mjuk-och hårdvaru teknologier. IBM och Sogeti stävar ständigt efter perfektion när det gäller kundnytta i våra IT leveranser.

Vi är experter inom alla IBMs områden:

 

En kraftfull kombination

Sogeti står för lokala IT-lösningar på global grund, affärsdriven strategi och bevisad förmåga att leverera snabba, flexibla, värdehöjande lösningar för att möta kunders affärsbehov. IBM erbjuder en komplett, öppen standardbaserad teknik flora av verktyg.

KONTAKT
  • Rajasekar Rajan
    Rajasekar Rajan
    National Partner Lead for IBM
    073-096 72 53

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.