wqr
RAPPORT
QUALITY ENGINEERING & TESTING

World Quality Report 2015-2016

Disruptiva teknologier, exempelvis Internet of Things (IoT), Big Data och mobila lösningar transformerar verksamheter snabbare än någonsin tidigare. Företagen måste agera snabbt för att ligga steget före, vara konkurrenskraftiga och anpassa sig till nya affärsmodeller.

Klicka här för att ladda ner rapporten World Quality Report 2015-2016 (på www.sogeti.com)

Årets World Quality Report synliggör hur snabbt IT-ansvariga bemöter de megatrender som snabbt förändrar vår värld och de konkreta åtgärder de arbetar med för att hänga med i de krav deras användare och kunder har utan att kompromissa med applikationskvalitet och användarupplevelse.

World Quality Report 2015-16 visar att företag kämpar med den snabba tekniska utvecklingen. Hastigheten på företagens digitala transformation och korta livscykler för enheter och tjänster ökar vikten och trycket på kvalitetssäkring och testning. Rapporten visar också på att en sömlös kundupplevelse är en viktig drivkraft för kvalitetssäkring och testning, att kortare livscykler kräver ökad agilitet och att nya roller skapas för att möta efterfrågan på testning.

Kolla in videon om World Quality Report!

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 

World Quality Report, i vilken 1560 personer från 32 länder har deltagit, är den enda globala rapporten inom applikationskvalitet. Den har getts ut årligen sedan 2009. Årets upplaga är den sjunde i ordningen och har använt en hybridmetodik av datainsamling med både datorstödda telefonintervjuer och webbintervjuer. Studien är baserad på en analys av fem grupper bestående av; IT-chefer, applikationschefer, IT-direktörer, chefer inom kvalitetssäkring och test, samt chefer för digitala satsningar och marknadschefer. Rapporten har genomförts med deltagare från hela världen genom kvantitativa intervjuer följda av kvalitativa och djupdykande diskussioner.

Klicka här för att ladda ner rapporten World Quality Report 2015-2016 (på www.sogeti.com)

 

Region-specifika analyser kan laddas ner separat:

 Nordic Region

Övriga analyser: Australia & New Zealand, Benelux, China, Eastern Europe, France, Germany, Middle East, North America, United Kingdom

 

Klicka här för att läsa pressmeddelandet: World Quality Report 2015 visar att företag kämpar med den snabba tekniska utvecklingen

Kontaktpersoner
 • Therese Sinter - Scandinavia, ENG
  Therese Sinter
  Marketing & Communications Director,
  +46 70 361 46 21

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Olof Johansson
  Olof Johansson
  Nationell driver QA & Testing
  076-104 58 13

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.