Användarvillkor

Särskilda förbehåll och villkor för användningen av information på denna webbplats och alla dess sidor gäller. Varje besökare förväntas ta del av dessa förbehåll och villkor.

Genom att öppna och bläddra igenom Sogetis webbplats, eller genom att använda och/eller ladda ner innehåll från webbplatsen, godkänner och accepterar du nedan angivna användarvillkor.

2) WEBBPLATSENS SYFTE 
Allt material på Sogetis webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte anses vara ett kommersiellt erbjudande, en licens, en rådgivande, förtroende- eller professionell relation mellan dig och Sogeti. Ingen information på denna sida ska anses vara ersättning för en egen oberoende undersökning. Informationen på denna webbplats kan gälla produkter eller tjänster som inte är tillgängliga i det land där du bor.

3) LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER
Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast av praktiska skäl och innebär inte att Sogeti godkänner eller rekommenderar de länkade sidornas innehåll, även om de innehåller Sogetis logotyp, eftersom dessa webbplatser ligger utanför Sogetis kontroll. Sogeti kan således inte hållas ansvarigt för innehållet på de länkade sidorna eller för länkar som förekommer på de länkade sidorna. 

Det är inte tillåtet att skapa länkar från andra webbplatser till Sogetis webbplats, utan att först inhämta skriftligt tillstånd från Sogeti. Vidare är ramlänkning av Sogetis webbplats och liknande åtgärder förbjudna.

4) IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Denna webbplats skyddas av immateriella rättigheter och är Sogetis exklusiva egendom. Allt material på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, data, grafik, bilder, ljud, video, logotyper, ikoner och html-kod, skyddas av lagstiftning rörande immateriella rättigheter och förblir Sogetis eller tredje parts egendom.

Du får använda detta material för personliga och icke-kommersiella syften i enlighet med gällande immaterial lagstiftning. Annan användning eller ändring av innehållet på Sogetis webbplats, utan att först erhålla ett skriftligt godkännande från Sogeti, är förbjuden.

5) GARANTI OCH ANSVAR
Allt material, inklusive nedladdningsbar programvara, som finns på Sogetis webbplats, tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" och utan någon form av garanti, i den utsträckning som tillåts av gällande lag. Även om Sogeti i rimlig omfattning försöker tillhandahålla tillförlitlig information på webbplatsen, garanterar inte Sogeti att denna webbplats är fri från felaktigheter, misstag och/eller avsaknad av information, virus, maskar, trojanska hästar och liknande, eller att dess innehåll är aktuellt och relevant för dina behov. Sogeti förbehåller sig rätten att ändra informationen när som helst utan att meddela detta. Sogeti lämnar ingen garanti för några resultat som härrör från nyttjandet av programvara som finns tillgängligt på denna webbplats. All användning av material på denna webbplats sker på eget ansvar. Informationen på denna webbplats utökar eller ändrar inte garantin för dig som har avtalsenliga relationer med Sogeti.

Sogeti har inget ansvar för indirekta, följd- eller tillfälliga skador, inklusive, men inte begränsade till, utebliven inkomst, vinst eller besparing, produktionsavbrott, eller förlust av data på grund av, eller i samband med användning av webbplatsen eller oförmåga att använda material, eller att man förlitat sig på material som finns på denna webbplats eller länkade webbplatser.

Under alla förhållanden är Sogeti ansvar för direkta skador, på grund av, eller i samband med användning av webbplatsen, oförmåga att använda webbplatsen, eller att man förlitat sig på materialet som finns på denna webbplats eller länkade webbplatser, begränsat till maximalt EUR 1 000.

6) PERSONUPPGIFTER - COOKIES 
Vi kan behöva inhämta viss personlig information, till exempel namn, hemadress, arbetsplatsens adress eller e-postadress. Syftet med att inhämta denna typ av data är att avgöra vem som är Sogetis närmaste representant där du bor och hur han eller hon kan kontakta dig. Denna information skickas till aktuell representant via vårt intranät eller på annat lämpligt sätt. Sådan information kan kopieras, användas och sparas av den aktuella Sogeti-representanten i enlighet med Personuppgiftslagen, men kommer inte att utlämnas till tredje part om det inte krävs enligt lag eller lagakraftvunnen dom. Du informeras härmed om att du har rätt att ta del av och korrigera de data som gäller dig. Om du vill använda dig av dessa rättigheter ska du kontakta webmaster.sverige@sogeti.se som meddelar dig namn och adress till den avdelning på Sogeti som har tagit emot informationen varefter du kan vända dig dit med din förfrågan.

På Sogeti webbplats kan "cookies" användas för att spåra besökarnas användningsmönster. En cookie är ett dataelement som en webbplats kan skicka till din webbläsare och som sedan kan sparas på din dator. Dessa cookies används som hjälpmedel för dig att nå korrekt information och anpassa ditt besök till dina individuella önskemål. Du kan avvisa dessa cookies genom att ställa in webbläsaren enligt dina önskemål, men att avvisa cookies kan orsaka att du inte får tillgång till vissa sidor på Sogeti webbplats.

Om du har några frågor eller kommentarer om vår policy rörande personuppgifter kan du kontakta webmaster.sverige@sogeti.se

7) ANVÄNDARNAS INLÄGG
Sogeti har inget ansvar för att kontrollera den information som användarna kan posta på webbplatsen. Du ansvarar för att all information, material (termen "material" är avsedd att täcka alla projekt, filer och annat som skickas till oss) och inlägg, förutom personliga data, som du skickar till Sogeti via webbplatsen, inte innebär intrång i tredjeparts immateriella rättigheter eller annan gällande lag. Sådan information, material eller inlägg hanteras som icke konfidentiell och allmän egendom. Genom att skicka information eller material ger du Sogeti obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, visa, ändra eller överföra sådan information, material eller inlägg, inklusive underliggande idéer, koncept och know-how (termen "material" är avsedd att täcka alla projekt, filer och annat som skickas till oss). Sogeti förbehåller sig rätten att använda sådan information på sätt Sogeti finner lämpligt.

8) GÄLLANDE LAG - GENOMFÖRBARHET 
Tvister eller krav avseende tolkning eller tillämpning av dessa användarvillkoren ska avgöras av allmän domstol och i enlighet med svensk lag. Om några bestämmelser i dessa användarvillkor i domstol bedöms vara olagliga, ogiltiga eller ogenomförbara, ska återstående bestämmelser vara giltiga och gällande fullt ut.

9) ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR 
Sogeti förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren som gäller för denna webbplats när som helst och utan skyldighet att meddela detta. Du godkänner automatiskt dessa ändringar när du använder denna webbplats och bör regelbundet läsa användarvillkoren.

todo todo