crystal ball

Rapporter

Thought Leadership och innovation.

Vår passion för teknologi sätter oss I förarsätet när det kommer till "thought leadership" runt tekniska innovationer och dess påverkan på organisationer och samhälle. För att dela den kunskap som vi samlar på oss så har vi skapat SogetiLabs och VINT som forskar och producerar högaktuella rapporter på ämnet, tekniska innovation, deras påverkan och hur företag kan dra fördela av dem.

Våra senaste rapporter:

Alla våra rapporter är skrivna på Engelska.

KONTAKT
  • Therese Sinter - Nordisk, SVE
    Therese Sinter
    Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Norden
    +46 70 361 46 21

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.