Digital Assurance & Testing

Vi på Sogeti är världsledande inom innovativ, affärsdriven kvalitetssäkring och testtjänster i digitaliseringseran. Det har flera analytiker slagit fast under de senaste åren. Som en oberoende och objektiv testspecialist vänder sig våra kunder oftast till oss när de behöver en långsiktig strategisk testlösning, men också när de helt enkelt söker experter inom test till sina projekt.

Som den största leverantören av tjänster inom mjukvarutestning i Europa och USA stöttar vi ständigt organisationer så att de når sina mål för test och kvalitetssäkring. Det brinner vi för!

Att få jobba med att reducera IT-risker, minska utvecklings- och underhållskostnader, eller minska time-to-market för ett nytt system är det bästa vi vet. Varje dag hjälper vi verksamheter att förbättra kvalitén på sina leveranser och pågående kvalitetssäkringsuppdrag, allt med målet att du och din verksamhet når era affärsmål. När ni gör det har vi riktigt kul på jobbet!

 

 

Vår vision

Vi tror inte på att test och kvalitetssäkring ska ses som enskilda discipliner inom en verksamhet. För att högsta möjliga nivå av kvalitet med ett minimalt antal resurser behöver de vara en integrerad del av dina IT-applikationers livscykel. Vår så kallade PointZERO®-vision förklarar tydligt hur vi tänker kring detta

Vår tjänsteportfölj

Test och kvalitetssäkring är strategiskt viktiga tjänster för oss sedan över 25 år tillbaka i tiden. Vi investerar kontinuerligt på att utveckla lösningar för våra kunders kvalitetsutmaningar. Analytiker världen över bekräftar att vi ständigt ligger i framkant på området och att vi har en av de absolut mest omfattande tjänsteportföljerna inom test.

För att göra det enkelt för dig har vi delat upp vår tjänsteporfölj i tre delar:

  1. Vi stöttar våra kunder med det vi kallar Quality Transformation Services (QTS) för att säkerställa att du uppnår dina verksamhetsmål och att du lyckas med dina IT- och digitala transformationsprogram.

  2. För de kunder som letar efter en långsiktig partner för att driva och optimera sina test- och kvalitetssäkringsprocesser har vi skapat våra Managed Testing Services (MTS) - vår gemensamma ansats för utkontraktering av test och kvalitetssäkringstjänster

  3. Våra så kallade Specialized Testing Services (STS) utgörs i sin tur av en växande tjänsteportfölj som vi använder som bas för att skräddarsy kundspecifika lösningar. Några exempel på heta tjänster inom detta område är mobiltest, säkerhetstest och SAP-test.

Vår grund

Varje lösning är baserad på våra egna, innovativa metoder och modeller, som alla hanterar affärs – och IT-risker och producerar tydliga resultat. Vår viktigast byggsten i grunden till vårt testhus är vår egen TMap-metodik, sedan många år en världsstandard för strukturerad testning.

TMap är en ”levande” metodik som ständigt uppdateras. Vi lägger till fler praktiska exempel, ökar fokus på riskanalys, bygger på information om testinfrastruktur, utökar beskrivningarna av testdesigntekniker, anpassar den till agila och iterative projekt och olika testtyper såsom regressionstester, användbarhetstester, prestandatester och säkerhetstester. Och mycket mer. Vår grund består också av vår TPI-modell och av vår egen Sogeti Testing Academy.

Våra tre grundstenar:

Test Management Approach (TMap) – Vår världsledande affärsdrivna och riskbaserade metod för strukturerad testning.

Test process Improvement (TPI) – Vår TPI-modell och vår Quality Blueprint har sedan många år hjälpt företag och organisationer att ta sina första steg och enkelt uttryckt, ta tempen på sin testorganisation och få konkreta råd och tips om hur man effektiviserar sina testprocesser samtidigt som du jämför dig med andra.

Sogeti Testing Academy – Vår testakademi förser våra 17 200 testare runt om i världen med senaste nytt inom test, allt med målet att på bästa sätt stötta våra kunder.

Våra lösningar
Några av våra referenser
KONTAKTPERSON
  • Mattias
    Mattias Bergströmner
    National Lead Digital Assurance & Testing/Cybersecurity
    0730 88 40 26
TMap® HD - Ett nytt sätt att testa
Läs vår blogg om test
Starka allianser
Kundseminarier - vårt smörgåsbord