Sogeti Thinkubator
LÖSNING
INNOVATION

Sogeti Thinkubator

Sogeti Thinkubator ger liv till nya digitala teknologier som AI, Green Technology och kognitiva tjänster, genom att snabbt bygga prototyper som levererar verkligt affärsvärde.

Artificial Intelligence (AI) har potential att påskynda både innovationsprocessen och time-to-market samt leverera banbrytande värde till verksamheten. Men forskningen visar att många organisationer försöker springa innan de lärt sig gå. Istället för att fokusera på enkla användarfall som snabbt visar på resultat fastnar man i AI landskapets komplexitet.

Sogeti Thinkubator använder ny teknik för att snabbt omvandla affärsmöjligheter till företagsprototyper.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Med innovation menas att en innovativ idé har omsatts i praktiken. Därför är det viktigt att ni snabbt kan ta det ni innoverat till marknaden. Thinkubator-processen gör att detta händer. Sogeti Thinkubator har utformats som ett 4-stegsprogram, i en sex veckors innovativ process som ersätter det traditionella Proof-of-Concept med en Minimal Lovable Product (MLP). En MLP (Minimum Lovable Product) istället för en MVP (Minimum Viable Product) är vår leverans av en fungerande affärsprototyp som inte bara handlar om funktion eller tjänst, utan innefattar kunders behov, tilltalande design och långsiktig funktionalitet.

Thinkubator-programmet, som utvecklats av SogetiLabs, en hub som samlar våra främsta experter globalt, innehåller teknikexperter, kombinerat med metoder, acceleratorer och IP (Intellectual Property). Via Sogeti Thinkubator nyttjar du också våra globala partnerskap med IBM och Microsoft.

#THiNKUBATOR – Så innoverar du snabbare

De fyra Thinkubator-stegen är:

 1. Identify - Identifiera dina topp 3 affärsutmaningar som ny teknik kan lösa
 2. Interrogate - Gå igenom utmaningarna, välj och specificera den mest lönsamma lösningen och tillhörande teknik
 3. Investigate - Förbättra och validera din lösning på ett givet affärsproblem
 4. Iterate - Iterera fram en tjänst eller produkt med en DevOps- och Continous Development-ansats


Sogeti Thinkubator gör det möjligt för dig som kund att fokusera på företagets värde i ett visst sammanhang, undvika att slösa tid på att tekniken ska fungera, nyttja befintliga teknikplattformar och snabbt leverera en prototyp som är färdig att börja användas. 

10 snabbvägar framåt

Hittills har vi tagit fram 10 Thinkubator-paketeringar för att kickstarta din innovationsresa:

Thinkubator_Green_Tech.png

 

Green Technology
Vi gör en prototyp för ett användningsområde där Green Technology tydligt förbättrar ert hållbarhetsarbete. Vanligaste områden;  infrastruktur, arkitektur, optimering, monitoriering, migrering och test. 

Extended Reality
Upptäck hur kombinerade reella och virtuella miljöer, samt interaktioner mellan människa och maskin, som genereras av teknik och wearables, ger dig nya möjligheter. Bygg din fullständigt upplukande AR-/VR-upplevelse eller din "digital twin" på några veckor.  

imagej71s.png Chatbot
När vi interagerar med chatbots tror vår hjärna att vi chattar med en annan människa. Bygg dina kunders digitala vän på några veckor och börja dra fördel av denna nya digitala kanal. 
image9ynq.png Connected Products
Smarta, uppkopplade produkter erbjuder utökade möjligheter för ny funktionalitet, större pålitlighet, ökad produktanvändning och kapacitet som överskrider de traditionella produktgränserna. Koppla upp dina produkter och starta din resa. 
AI-image Recognition
Video-analytics förser dig med ett helt nytt spektra av värde och effektivitet. Smarta kameror med AI i tar igenkänning, upptäckter, eftersökningar och statistik till nästa nivå. På några veckor kan du göra AI till något konkret för din verksamhet. 
Micro Services
Den här Thinkubatorn är designad för att bygga en "single-function business module"; en mikroapplikation som möjliggör för en specifik del av din verksamhet att skapa konkret värde. Allt för att kickstarta din digitala agilitet och bli mer dynamisk och innovativ.
imagevxhsk.png Intelligent Experiences
Kognitiva tjänster sträcker sig över syn, tal, språk, kunskap och sök. Genom att kombinera flera av dessa tjänster kan du förbättra dina interaktionsmodeller och bygga engagerande användaruppleveleser för att förbättra dina digitala kanaler. 
ADA & CDP
ADA står för Artificial Data Amplifier, en syntetisk datagenererande lösning med avancerad djupinlärning, genererar alla typer (bild, tabell, text etc.) av data. Kognitiv dokumentbehandling, på 6 till 8 veckor kan analysera, lära sig dokument och lagra dem på ett sådant sätt i din databas att vår CDP förstår också i vilken typ av sammanhang de är avsedda för.
Low-code 
Low-code platform  minskar mängden traditionell kodning, vilket möjliggör snabbare leverans av affärsapplikationer. Bygg dina företagsapplikationer med Thinkubator-metoden för att kunna leverera fungerande affärsappar i produktion på 6-8 veckor.
Semantic search 
Den semantiska sök Thinkubator bygger din sökmotor så att den genererar så exakta resultat som möjligt genom förståelse, sökarens avsikt, frågesammanhang och förhållandet mellan ord, bilder eller objekt med hjälp av beprövade acceleratorer.

Ett exempel från verkligheten: Möt Nikki!

På sex veckor byggde vi, med Thinkubator-ansatsen som grund, chatboten Nikki för kunden DSW:s räkning. Med denna personliga chatbot erbjuder hälsoförsäkringsbolaget en optimal kundupplevelse. 

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vill du veta mer?

För mer information om vårt Thinkubator-program och för att se hur du kan få ditt projekt till marknaden så snabbt som möjligt, fyll i formuläret nedan så kommer en av våra experter att kontakta dig:

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
 • Christian Forsberg
  Christian Forsberg
  CTO Sogeti Sweden/Global Chief Architect
  070-593 03 18

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.