Sogeti Lead Technologist
OM OSS
JOBB

Sogeti Lead Technologist

När du blir anställd på Sogeti uppmuntrar vi dig att fortsätta utvecklas och bli den bästa versionen av dig själv. För att stötta dig skapas personaliserade vägar för din utveckling. En del i detta är initiativet Sogeti Lead Technologist som stöttar våra vassaste experter att växa ännu mer. Som Sogeti Lead Technologists ingår du i nätverk både nationellt och globalt och har en specialanpassad plan för din utveckling.

Med vår gemensamma passion för teknologi, vår entreprenöriella kultur och vår starka tro på våra medarbetares potential, arbetar vi fokuserat på att förse våra sogetiare med de förutsättningar de behöver för att göra sitt bästa och trivas på jobbet.

Sogeti Lead Technologist är ett initiativ som ingår i vår omfattande ”Become Your Best”-ansats. Programmet möjliggör för våra vassaste områdesexperter att växa både nationellt och globalt.

Som Sogeti Lead Technologist får du:

 • Extra utrymme, synlighet och en spelplan för den personliga karriärplanen.
 • Extra tid för att växla upp din expertis genom utbildningar och nätverk.
 • Personlig utveckling och karriär via regionala samt internationella projekt och sammanhang.
 • Möjlighet att väljas ut till SoLead for Tech, ett exklusivt, internationellt ledarskapsprogram med fokus på personlig utveckling och fördjupade kunskaper i ditt område.

Våra Sogeti Lead Technologists är kommunikativa, hungriga på konstant utveckling och pionjärer. De leder eller ingår i olika expertgrupper och fungerar som ett kommunikativt nav genom aktiv dialog med kunder, partners och medarbetare och delar ständigt sin expertkunskap, synliggör trender och innoverar.

Är du en erkänd expert inom ditt område och vill växla upp din utveckling framåt? Sök dig till Sogeti och synliggör dina ambitioner att bli nästa Sogeti Lead Technologist.

Våra Sogeti Lead Technologist i Sverige 

Det här är våra Lead Technologists i Sverige just nu som kan bli dina närmaste, nya kollegor när du väljs ut att var en Lead Technologist du med:

Fredrik Scheja, Malmö
Quality Engineering & Testing-expert,
SogetiLabs Lead i Sverige

Henrik Rendahl, Karlstad
Cloud & DevOps Lead i Sverige,
SogetiLabs Member
Therese Johansson, Västerås
Arkitekt, Data & AI-expert,
SogetiLabs Member
Eva Holmquist, Jönköping
Quality Engineering & Testing-expert/Agile Testing-expert, SogetiLabs Member
Lennart Jansson, Gävle
Arkitekt, Cloud & DevOps-expert
Kim Berg, Norrköping
Nationell Portfolio-SME* Cloud & DevOps
Erik Hjalmarsson, Borlänge
Arkitekt, Cloud & DevOps-expert
Martin Gräslund, Gävle
Nationell Portfolio-SME* Data & AI
Stefan Soyka, Göteborg
Nationell Portfolio-SME* Data & AI
Jonas Hultenius, Västerås
Arkitekt, Frontend- och Cloud & DevOps-expert

KONTAKT
 • Jonas Jaani
  Jonas Jaani
  Programansvarig Sogeti Lead Technologist, Sogeti
  070-298 52 63

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.