Ess
OM OSS
DNA

Historia

Spader ess det starkaste kortet i kontraktsbridge.

Namnet Sogeti kommer från Frankrike och är ursprungsnamnet för hela Cap Gemini-koncernen som grundades av Serge Kampf 1967. Sogeti är en förkortning för SOciété pour la Gestion de l'Entreprise et leTraitement de l'Information (fritt översatt: Ett företag som tillhandahåller tjänster för ledning av företag och informationsbehandling). Fram till 1992 bar Cap Gemini-koncernens svenska bolag namnet Cap Gemini Sogeti. Därefter bildades Cap Programator som sedermera kom att heta Cap Gemini och Cap Gemini Ernst & Young. År 2002 bildade Cap Gemini-koncernen dotterbolag med namnet Sogeti i sex länder för att fokusera på den växande lokala IT-marknaden. Sogeti Sverige AB bildades 1 januari 2003.

Vår logotyp

Spadern blev vald som symbol för företaget redan 1967 då Serge Kampf grundade företaget SOGETI. Den ursprungliga logotypen var en kvadrat indelad i fyra rutor, där de första tre fylldes av SO, GE, TI. I det nedre högra hörnet placerades det berömda spaderesset. 

Den officiella berättelsen lyder: För en avgift på 500 Ffr föreslog en liten lokal reklambyrå i Grenoble att Sogetis logo skulle innefatta antingen ett bi, ett kugghjul eller klöver....ess (en symbol för tur och lycka). Serge Kampf ratade alla tre förslagen och valde i stället spader ess, som en passande symbol för gemensam styrka, eftersom det är det starkaste kortet/färgen i kontraktsbridge.

Sedan dess har företaget växt och bytt namn ett antal gånger, men spadern har bibehållits i vår logotyp och har kommit att bli en unik och värdefull tillgång för företaget.

todo todo
Kontakt
  • Therese Sinter
    Therese Sinter
    Kommunikations- och marknadsdirektör, Sogeti Skandinavien
    +46 70 361 46 21
Vårt namn

Nyfiken på hur vi uttalar vår företagsnamn?

Sogetifonetisk-blue.png
Lyssna här!

Our Brand Story