Google
PARTNER
GOOGLE

Google

Vi har ett globalt partnerskap med Google. Oavsett om du vill accelerera din verksamhet genom att arbeta med nya och moderna arbetssätt samt verktyg eller om du och ditt företag är vid startlinjen så har vi kompetensen du letar efter inom Googles produktportfölj.

Vårt partnerskap med Google är heltäckande och har fullt fokus på att skapa affärsvärde för dig. Några exempel på vår expertis:

Artificiell Intelligens

Med Google Dialogflow skapar vi dina konversationsupplevelser på olika enheter och plattformar. Med exempelvis chatbots möjliggör man naturliga och rika interaktioner mellan användare och företag. Med Google AutoML använder vi Machine Learning specifikt för ert affärsbehov, med en låg inlärningskurva.

Big Data

Med BigQuery skapar vi dina Data Warehouse i molnet, om du vill analysera enorma mängder data på kort tid och slippa investera i en egen serverhall. Med Bigtable får du en skalbar NoSQL-databas som är lämplig för arbetsbelastningar med låg latens och hög kapacitet.

Cloud

Företag och organisationer väljer i allt större utsträckning att skapa Cloud First-strategier för att säkerställa en flexibel, skalbar och kostnadseffektiv IT, som kortar ner time-to-market-tiden. Vår heltäckande Cloud-ansats OneDeliver, i kombination med Google Cloud Platfrom, förser dig med en sammanhängande, end-to-end-baserad tjänsteportfölj för att ta din on-premise-infrastruktur till GCP och snabbt leverera cloud native-applikationer samt ett arbetssätt framåt för din Cloud First-ansats.

Vi har delat in din Cloud-resa i tre delar:

Advise: 
Tillsammans tar vi fram en strategi för att stärka er Cloud-ansats och anpassa er verksamhet till nya arbetssätt.

Align: Här transformerar vi er applikationsportfölj genom att rationalisera, modernisera och migrera eller genom att skapa nya cloud native-applikationer.

Animate: Vi optimerar arbetsbelastningen kring era Cloud-applikationer, både privata och publika.

Vi älskar att ständigt träna för att bli bättre

För att säkerställa leveransförmåga, behålla och utveckla kompetens inom Google Cloud Platform så genomför Sogeti Sverige regelbundna events med varierande teman och mål. Det kan till exempel vara lokala kodkvällar som anordnas tillsammans med god mat och spännande uppgifter med fokus på nya verktyg och tekniker. Vi genomför löpande certifieringsrace där våra konsulter ges bästa möjliga förutsättningar för att vidareutvecklas inom GCP samt möjligheten att ta valfria certifieringar.

Vi genomför också Bootcamps där vi låter deltagarna köra ett projekt med fokus molntekniken men också hur det är att vara med och jobba i ett agilt team. Se en film från ett nyligen genomfört bootcamp:

 

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vad vi kan erbjuda

 • Ägandeskap av problem och lösningar
 • Stark teamleverans där alla bidrar
 • Snabb inlärning och konstant kunskapsöverföring
 • Värde före process
 • Proaktivitet och innovationsfokus

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer!

KONTAKT
 • Mattias
  Mattias Bergströmner
  National Partner Lead for Google
  073-088 40 26

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.