TPI
LÖSNING
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Test Process Improvement

Ta tempen på din testverksamhet. Med vår Test Process Improvement-modell (TPI) får du snabbt insikt i hur din verksamhets testmogenhet ser ut. Du får också en roadmap för att bli bättre och effektivare och kan jämföra dig med andra verksamheter.

Våra modeller för Test Process Improvement och Test Maturity Assessment är baserade på  vår TPI®-modell och vårt så kallade Quality Blueprint-ramverk.

TPI® är vår världsledande testmodell för att få till en objektiv, stegvis förbättring av affärsdrivna testprocesser. Under det senaste årtiondet har hundratals kunder runt om i världen använt den för att på ett framgångsikt sätt attackera sina testutmaningar. Modellen finns också dokumenterad och uppdateras regelbundet. Du hittar den bland publikationerna i vår globala bokhandel online.

TPI-modellen är dessutom ännu mer kraftfull när den används tillsammans med vårt Quality Blueprint-ramverk. Detta innovativa ramverk innefattar en konkurrentanalys gentemot industristandard och jämför din verksamhets testmogenhet gentemot andra i din sektor, inklusive dina värsta konkonkurrenter. Det hjälper dig att ta bättre beslut när det gäller din egen testverksamhet.

Våra experter runt on i världen har tillgång till vår testdatabas som uppdateras kontinuerligt, baserat på nya utvärderingar och rapporter per sektor, inklusive resultatet från våra årliga World Quality Report. 

Många fördelar

Vi hjälper dit att ta dig an dina testprocessutmaningar, uppnå en högre mognadsnivå och skapa effektivare processer. Den här affärsdrivna ansatsen till att förbättra dina testprocesser ger dig många viktiga fördelar:

 • En tydlig inblick i hur mogna dina befintliga testprocesser är och hur du står dig gentemot dina konkurrenter
 • En förståelse för vilka steg du behöver ta för att uppnå dina verksamhetsspecifika mål
 • Effektivare testprocesser i linje med dina främsta affärsmål
 • Ökad produktivitet och kortade time-to-market, med lägre testkostnader som följd
 • Tillgång till best practices och expertis
 • Minimerade affärs- och IT-risker genom tydlig struktur och efterföljande av regler (särskilt relevant för bank och finans, telekom, läkemedelsindustrin och offentlig sektor)

Så säkerställer vi hög testkvalitet och resultat

Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa en testorganisation som hanterar dina viktigaste testutmaningar, förbättrar effektivitet kring prestanda och levererar omfattande produktivitetsvinster.

Vi kan erbjuda praktiska rekommendationer för ständiga förbättringar genom att:

 • Mäta och ranka din nuvarande mogenhet med vår TPI-modell
 • Jämföra din verksamhets testmogenhet gentemot industristandard med vår Quality Blueprint-data
 • Ta fram en roadmap och konkreta planer för framtiden som fokuserar på din verksamhets viktigaste affärsangelägenheter
 • Dela med oss av best practice-acceleratorer och våra verktyg för att sänka kostnader och öka din produktivitet

KONTAKTPERSON
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  Quality Engineering & Testing Lead, Sverige
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.