ERBJUDANDE
QUALITY ENGINEERING & TESTING

Gen AI Amplifier for Software & Quality Engineering

Eftersom mjukvaruutveckling fortsätter att spela en avgörande roll i moderna företag, vare sig den är integrerad i företagsappar eller produkter, är utvecklingsteam under ständig press att leverera mer, snabbare och med förväntad kvalitet. Med Sogetis Gen AI Amplifier accelererar du kritiska steg i mjukvarans livscykel, så att du kan leverera mer, skapa värde snabbare för verksamheten och samtidigt bibehålla kvaliten.

Vår passion är att hjälpa dig få bästa möjliga värde genom befintlig och framtida tekniker, så att du kan accelerera mjukvaruutvecklingen och effektivisera samarbeten, samtidigt som du skalar säkert och effektivt. Vi hjälper dig att förstärka Gen AI:s alla nya förmågor på kvalitetssäkring från start till slut, inom hela din mjukvaru- och moderniseringsresa.

Gen AI Amplifier integrerar de kraftfulla möjligheterna hos Gen AI-verktyg med våra branschledande ’best-practics’, ramverk och metoder. Denna molnbaserade, plattform knyter på ett unikt sätt ihop Gen AI med Sogetis mångåriga expertis inom kvalitetssäkring, moderna applikations- och molnutvecklingstekniker.

Gen AI Amplifier är en banbrytande accelerator för mjukvaruutveckling och kvalitetessäkring. Den innehåller fördefinierade prompter för att accelerera kritiska steg i hela utvecklingsprocessen, allt från krav till leverans, inom hela din utvecklings - och moderniseringsresa. Så att du kan nå dina visioner.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

KONTAKT
 • Magnus Loveman
  Magnus Loveman
  Quality Engineering & Testing Lead, Sverige
  070-207 33 60

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

 • Eva Holmquist
  Eva Holmquist
  Gen AI Amplifier-expert & Senior Test Specialist
  072-502 83 93
Gen AI Amplifier Kickstarts
Generative AI – built for business