Internt

Internt

Via länkarna på denna sida kommer du som är anställd på Sogeti och som arbetar utanför Sogetis kontor åt de system som används inom företaget, bland annat en direktlänk för tidrapportering från externt håll. Här finns även en länk för att komma åt din mailbox. 

Intranätet

Åtkomst till intranätet utanför kontoret kräver att du har Sogetidator, och ansluter dig med VPN.
Till intranätet

Qurant

Qurant är vår partner för företagshälsovård. Qurant är en digital företagshälsovård, men kan också erbjuda fysiska läkarbesök och provtagning på alla våra orter. I portalen hanterar du sjuk- och friskanmälan samt VAB-anmälan (vård av barn). När du är sjuk eller hemma för vård av sjukt barn ska du alltid anmäla det första dagen och sedan friskanmäla dig när du är åter i arbete igen. Detta gör du via Qurants portal eller genom att ringa 08–522 505 10. Logga in med hjälp av mobilt BankID (alt. tidigare registrerade inloggningsuppgifter) och anmäl dig sjuk/frisk/anmäl VAB.

Till Qurant-portalen

Benify

Här hittar du dina lönespecifikationer och en massa förmåner. Du loggar in med ditt BankID.

Till Benify

Webmail

För att komma åt webmail gå till https://outlook.office365.com/
Skriv in din fornamn.efternamn@sogeti.com mailadress och tryck på ”tab” eller klicka i lösenordsfönstret för att logga in.

  • Sitter du på VPN eller ett kontorsnät blir du direkt vidareskickad till mailen om du använder Internet Explorer / Edge. Använder du en annan webläsare kommer du att behöva ange ditt användarnamn (t.ex. alinder) och Windowslösenord för att logga in.
  • För att komma åt webmailen utanför Sogetis nät (med Internet Explorer / Edge) följ instruktionerna nedan:
    • I det första inloggningsfönstret (Office 365 Startsida): skriv in din fornamn.efternamn@sogeti.com mailadress för att automatisk komma till nästa steg.
    • I det andra fönstret (sts.capgemini.com): skriv in din fornamn.efternamn@sogeti.com (det står att du ska ange domän\användarnamn men du ska skriva in din mailadress i alla fall) samt ditt windowslösenord.
    • I det tredje fönstret (MS Forefront): skriv in ditt användarnamn (t.ex. alinder) samt en kod från Ping ID.

VPN

Med hjälp av VPN kommer du åt samtliga resurser i Sogetis infrastruktur när du jobbar hemifrån eller från kund. För att kunna använda VPN krävs att du har Ping ID installerat i din telefon. För instruktioner besök vår globala intranät Talent.

CTR - vårt tidrapporteringssystem

Tidrapportera från externt håll, var du än befinner dig och från vilken dator som helst eller mobilen.
Till tidrapporteringen

My Expenses/Concur 

I My Expences/Concur lägger du in dina reseräkningar och utlägg. Det är ett webb- och app-baserat verktyg, som är integrerat med American Express. 
Länk till systemet: https://eu1.concursolutions.com/UI/SSO/p0600901gfhu 
Appen finns i Google Play och Appstore.

Kontakta GroupIT 

Group IT Service Central:  https://groupit.capgemini.com/   
E-post: ithelp.global@capgemini.com