Internt

Via länkarna på denna sida kommer du som är anställd på Sogeti och som arbetar utanför Sogetis kontor åt de system som används inom företaget, bland annat en direktlänk för tidrapportering från externt håll. Här finns även en länk för att komma åt din mailbox. 

Intranätet

Åtkomst till intranätet innebär att du kan läsa text på intranätet. Kopplingen till andra system och miljöer är dock ej möjlig. Logga in genom att fylla i User name/Användarnamn (exempel: kanderss), Passcode/kod (den kod som din Safeword-dosa genererar) och Password/Lösenord (ditt vanliga Sogeti-lösenord).
Till intranätet

TeamPark - vår globala samarbetsplattform 

Socialt nätverkande med bland annat wikis, bloggar, communities med Sogetigruppens 20 000 medarbetare gör du på TeamPark.

Webmail

För att komma åt webmail gå till https://outlook.office365.com/
Skriv in din fornamn.efternamn@sogeti.com mailadress för att logga in.

  • Sitter du på VPN eller ett kontorsnät blir du direkt vidareskickad till mailen om du använder Internet Explorer / Edge. Använder du en annan webläsare kommer du att behöva ange ditt användarnamn (t.ex. alinder) och Windowslösenord för att logga in.
  • För att komma åt webmailen utanför Sogetis nät (med Internet Explorer / Edge) följ instruktionerna nedan:
    • I det första inloggningsfönstret (Office 365 Startsida): skriv in din fornamn.efternamn@sogeti.com mailadress för att automatisk komma till nästa steg.
    • I det andra fönstret (MS Forefront): skriv in ditt användarnamn (t.ex. alinder) samt en kod från din MobilePass/Safeword-dosa.
    • I det tredje fönstret (sts.capgemini.com): skriv in din fornamn.efternamn@sogeti.com (det står att du ska ange domän\användarnamn men du ska skriva in din mailadress i alla fall) samt ditt windowslösenord.

VPN

Med hjälp av VPN kommer du åt samtliga resurser i Sogetis infrastruktur när du jobbar hemifrån eller från kund.
För att kunna använda VPN krävs att du har MobilePass installerat i din telefon eller PC alternativt har en SafeWord-dosa.
Följ instruktionerna i detta dokument för att installera och använda AnyConnect på din PC.

Obs! När påloggningen är klar, bör du köra Logon-scriptet för att uppdatera mallar och få senaste virusdefinitioner. Tryck Start, All Programs, LogonScript så startar det.

CTR - vårt tidrapporteringssystem

Tidrapportera från externt håll, var du än befinner dig och från vilken dator som helst. Till tidrapporteringen
Tidrapportera från mobilen: http://mctr.capgemini.se

Kontakta GroupIT (ITICS) Servicedesk

08-5368 3370

ithelp.global@capgemini.com

 

todo todo