Green IT
LÖSNING
SUSTAINABILITY

Sustainability

Miljömässigt hållbar IT hos våra kunder har utvecklats från att endast fokusera på koldioxidutsläpp till att innefatta det vidare ESG-ramverket (Environmental, Social and Governance) som inkluderar miljö, socialt ansvar och styrning i hållbarhetsarbetet. Låt oss hjälpa dig på din verksamhets hållbarhetsresa.

Eftersom företag och organsationer i dag är alltmer konkurrensutsatta inser de att det är mer än bara en miljögest att vara hållbar − det är långsiktigt ekonomisk investering. En högre IT-kvalitet säkerställer nämligen mindre slöseri med resurser och ökad effektivitet. Och det är precis det vi hjälper till med.

Våra egna mål och erfarenheter

Vi prioriterar Sustainable IT och har därför satt upp tre hållbarhetsmål:

 • Koncernen ska vara koldioxidneutral senast 2025, tvärs över våra leverantörskedjor 2030 och ska ha net-zero-utsläpp 2040
 • Vi ska gå över till 100% förnybar el 2025, och elfordon senast 2030
 • Vi ska även hjälpa våra kunder att spara 10 mton koldioxid (CO2E) till 2030

Vårt eget arbete och vad vi möter från våra kunder är vår absoluta viktigaste "best practice" i arbetet med hållbar teknologi. Har du någon av följande utmaningar i din organisation? Det här är frågor och problemställningar vi ofta möter: 

 • Våra servrar är kostsamma och energikrävande
 • Vi behöver anpassa och optimera vår IT-arkitektur
 • Vi skulle behöva upptäcka miljörisker i tid för att kunna arbeta proaktivt
 • Kan vår hård- och mjukvara bli hållbar?
 • Hur kan vi öka resursutnyttjandet och minska koldioxidavtrycket?
 • Kan vi anpassa och använda befintliga kvalitetsramverk och verktyg för att uppnå mer hållbara designprinciper – hur modulär och återanvändbar är arkitekturen?
 • Är programmeringsspråket resurskrävande?
 • Kan antalet gränssnitt och API-anrop optimeras?
 • Kan vi anpassa våra verktyg för övervakning av applikationsprestanda som stöd för mätning av miljöpåverkan på transaktionsnivå?
 • Hur kan vi komma framåt snabbt och konkret med vårt hållbarhetsarbete?

Känner du igen dig? Här är våra lösningar som hjälper er med en hållbar ansats. 

Vi kan Sustainable IT

Sustainable IT/Grön IT handlar en förflyttning från det traditionellt förutsägbara, till det nya, hållbara och flexibla. Vi hjälper till med netto-noll strategier och affärsmodeller, hållbara produker och tjänster, hållbara försörjningskedjor och processer, men även hållbar data och system för registrering och rapportering av netto-noll mål. Här är en översikt av de områden vi kan hjälpa till på: 

Cloud_1-4 copy_600.png

Våra tjänster

Under varje område ovan har vi ett antal konkreta tjänster som du och din verksamhet kan dra nytta av.

Kom vidare snabbt med vår "Thinkubator"

Våra Thinkubator-paketeringar använder ny teknik för att snabbt omvandla affärsmöjligheter till företagsprototyper (Minimum Lovable Products). På bara 6-9 veckor realiserar vi era idéer till en skalbar prototyp.

Vi har förstås en specifik Thinkubator med fokus på hållbarhet. Vi kallar den "Green Technology Thinkubator". Vi gör en prototyp för ett användningsområde där Green Technology tydligt förbättrar ert hållbarhetsarbete. Vanligaste områden; infrastruktur, arkitektur, optimering, monitoriering, migrering och test. 

Green Technology Thinkubator_SE.png

Har vi väckt ditt intresse?

Vill du veta mer om våra tjänster och paketeringar inom Sustainable IT? Hör av dig till oss!

Relaterat innehåll
KONTAKT
 • Johan Lindh
  Johan Lindh
  National Portfolio & Offshore Lead
  070-23 01 718

  Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.