OM OSS
SEKTOREXPERTIS

Expertis inom offentlig sektor

Vi på Sogeti brinner för att hjälpa våra kunder med nya digitala och innovativa lösningar, som sparar tid och pengar, ger bättre beslutsunderlag och kan underlätta för medborgare. Den offentliga sektorn står inför många utmaningar – globalisering, budgetnedskärningar och ökade medborgarförväntningar. Sogeti arbetar nära våra kunder för att hjälpa dem att möta dessa utmaningar genom våra djupa kunskaper och digitaliseringens möjligheter.

En vän på er digitaliseringsresa

För oss på Sogeti är framtiden digital och vi är därför omåttligt stolta över att kunna hjälpa offentlig sektor med att skapa förutsättningar för att anta framtidens utmaningar. Vi förändrar världen och skapar samhällsnytta genom IT med siktet inriktat på hållbarhet för framtida generationer. Det gör vi genom att hjälpa våra kunder att snabbt skapa nytta, värde och insikt och genom det ligga steget före i den digitala transformationen. Här är några av våra främsta expertområden som stöttar era digitaliseringsresor:

Ramavtal offentlig sektor

För oss på Sogeti är det viktigt att underlätta för våra kunder att kunna tillhandahålla och anskaffa resurser och IT-lösningar. Sogeti har en mängd unika ramavtal med stora och små organisationer inom offentlig sektor. För att underlätta anskaffningen är det också viktigt för oss att kunna tillhandahålla resurser via de nationella ramavtal som finns i branschen via Kammarkollegiet och Adda (SKR).

Under respektive avtal finns information om vilka kunder som kan avropa från vilket avtal.

Om Sogeti och Kammarkollegiets avtal för:
Programvaror och tjänster – Systemutveckling
IT-konsulttjänster

Om Sogeti och Addas avtal

Hälsa- och sjukvård

För oss inom Sogeti är det viktigt att stötta sjukvården så att resurser och pengar läggs på att skapa vård och rädda liv. Vi vill med innovation och ny teknik hjälpa sjukvårdspersonalen att fatta snabbare och mer välgrundade beslut, tillgängliggöra information, men också höja kvaliteten i de IT-lösningar som redan finns i vården.

Läs mer här och se webinaret om att använda data som strategisk resurs inom hälso- och sjukvårdsregioner. 

Expertis inom transportsektorn

Genom våra djupa kunskaper om digitaliseringens möjligheter bidrar vi till att skapa framtidens hållbara transportsystem. Vi jobbar med många aktörer som myndigheter, infrastrukturägare, operatörer, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra branschrelaterade aktörer.

Läs mer här!

Konkreta exempel från verkligheten

Samhällsnytta tillsammans med våra kunder

Tillsammans med våra kunder skapar vi samhällsnytta för medborgarna. Kundens representanter, som är experter på de utmaningar och möjligheter som finns i den egna organisationen träffar Sogetis data science, cloudutvecklare, agila coacher och ledare, från Sverige och resten av världen. Jonas Jaani berättar om när vi körde en innovationsworkshop tillsammans med en av våra offentliga kunder.

Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

KONTAKT
  • sofia.tonnberg
    Sofia Tönnberg
    Avtalsansvarig offentlig sektor, Sogeti Sverige
    +46 70-248 92 05

    Sorry, this content can only be visible if Functional Cookies are accepted. Please go to the Cookie Settings and change your preferences.